BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật ngày: 23/03/2016 - 08:15

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I năm 2016, tình hình kinh tế toàn tỉnh chuyển biến tích cực ở hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá 2010) thực hiện được 9.207 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ quý I.2015. Tỷ trọng nông – lâm – thuỷ sản, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ… đều tăng cao so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục-thể thao, thông tin, tuyên truyền… tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh giữ vững; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Đối với hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả hơn, công tác đối ngoại nhân dân được thực hiện tốt. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Các hoạt động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đối với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được tổ chức đúng tiến độ theo quy định.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh uỷ; đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm quý II.2016.

Đối với công tác quốc phòng – an ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan chức năng cần có kế hoạch phối hợp, đảm bảo an ninh cả trên tuyến biên giới và trong nội địa.

 Hoa Lư