Thời Sự - Chính trị   Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Cập nhật ngày: 30/01/2021 - 18:54

BTNO - Chiều 30.1, ngày làm việc thứ 5 Đại hội XIII, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Trong ngày hôm nay, Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; bầu Ban kiểm phiếu; đại biểu tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Đại hội công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại diện Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo của các trưởng đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và quán triệt triển khai công tác bầu cử.

Các đại biểu nghe hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và ngay sau đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII là 200 uỷ viên, trong đó có 180 Uỷ viên chính thức, 20 Uỷ viên dự khuyết. Nội dung này đã được Đại hội thông qua ngày 28.1.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Theo Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc... nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân.

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời được cụ thể hoá cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. 

Đức An

(từ Hà Nội)