Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Các địa phương công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện 

Cập nhật ngày: 01/06/2021 - 20:20

BTNO - Trong 2 ngày 31.5 và 01.6, Ủy ban Bầu cử TP. Tây Ninh và các huyện Châu Thành, Tân Châu, Gò Dầu tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Sáng 1.6, Ủy ban Bầu cử huyện Châu Thành tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Lê Ngọc Ẩn- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Châu Thành diễn ra thành công, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thể thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,90%, kết quả đã bầu đủ 34 đại biểu HĐND cấp huyện và 390/396 đại biểu HĐND cấp xã.

Thiện Nhân

* Ngày 31.5, Ủy ban Bầu cử huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Gò Dầu diễn ra thành công tốt đẹp, có gần 125.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 11 đơn vị bầu cử, đạt 99,99% so tổng số cử tri. Kết quả bầu đủ số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 34 người.

Trọng Cầu

* Cũng trong chiều 31.5, Uỷ ban Bầu cử Thành phố Tây Ninh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Thành phố chủ trì cuộc họp.

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố-Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Thành phố phát biểu.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid- 19 tại các khu vực bỏ phiếu.

Thành phố Tây Ninh có 80 tổ bầu cử, với 115.413 cử tri, số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 114.558 người, đạt tỷ lệ 99,26%. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 có 32 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt tỷ lệ 33,77%; đại biểu tái cử đạt tỷ lệ 48,92; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt tỷ lệ 38,96%; đại biểu tôn giáo đạt tỷ lệ 4,33%.

Phương Ngân

* Chiều 31.5, Uỷ ban Bầu cử huyện Tân Châu công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện, khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh buổi công bố kết quả.

Kết quả, Tân Châu đã bầu đủ số đại biểu đại biểu HĐND huyện là 33 người; đại biểu HĐND cấp xã 320 đại biểu (thiếu 4 đại biểu).

Công Điều