Các địa phương, đơn vị trong tỉnh: Tổng kết năm 2010 và sơ kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007-2010

Cập nhật ngày: 31/10/2010 - 10:43

Trảng Bàng

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (khoá X) Huyện uỷ Trảng Bàng, đến nay cuộc vận động đã từng bước đi vào chiều sâu, có hiệu quả, có sức lan toả rộng trong đời sống xã hội, thu hút được sự quan tâm của từng cá nhân, tổ chức. Nhiều cán bộ, đảng viên ra sức làm theo tấm gương của Bác. Từ đó góp phần đáng kể trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương. Tính chung, qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn huyện đã mở được 180 lớp triển khai học tập các chuyên đề, với 9.835 lượt cán bộ, đảng viên và trên 6.600 lượt quần chúng tham dự. Cũng trong 4 năm, hệ thống MTTQVN trong huyện và các đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, với hơn 5.300 cuộc, với hơn 150.000 lượt người tham dự.

Các tập thể có thành tích trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Trảng Bàng được khen thưởng

Qua học tập, đa số đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn, hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi triển khai học tập, các cơ sở Đảng và Ban Mặt trận ấp, khu phố trong huyện đã tổ chức tiếp xúc lấy ý kiến quần chúng nhân dân. Kết quả trong 4 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 1.690 cuộc tiếp xúc, với hơn 100.000 lượt quần chúng cơ quan và nhân dân ở ấp, khu phố tham dự. Tại các buổi tiếp xúc đã có gần 5.000 lượt ý kiến đóng góp về những mặt tốt và những mặt chưa tốt của cán bộ, đảng viên, công chức. Trong đó gần 800 lượt ý kiến quần chúng nhân dân góp ý về mặt chưa tốt của cán bộ, đảng viên công chức như: Về thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, lối làm việc, ý thức phục vụ nhân dân. Số còn lại là những ý kiến đóng góp về mặt làm tốt của cán bộ, đảng viên công chức.

 Nhìn chung, qua 4 năm tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện, tu dưỡng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ở huyện Trảng Bàng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đã chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương Bác Hồ của cán bộ như: Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước cơ quan đơn vị; tận tuỵ trước công việc được giao; chống tham ô, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hành chính; tiết kiệm điện, xăng, xe công, văn phòng phẩm… Qua học tập và làm theo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu (72 tập thể, 513 cá nhân được biểu dương, khen thưởng).

Tuy nhiên việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động thời gian qua ở Trảng Bàng cũng còn một số mặt hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của một số cấp uỷ Đảng lúc đầu còn lúng túng, có lúc chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến kết quả chung của cuộc vận động. Kết quả “làm theo” chưa thật sự rõ nét, chưa tạo phong trào sâu rộng, sự chuyển biến về hành động chưa mạnh; gương điển hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác được phát hiện chưa nhiều.

Tại hội nghị, 1 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 và 13 tập thể, 18 cá nhân có thành tích trong 4 năm (2007-2010) được khen thưởng.

D.H

 

Hoà Thành

Báo cáo tổng kết cuộc vận động năm 2010 và sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Chỉ đạo Huyện uỷ Hoà Thành cho thấy, từ cuộc vận động này, toàn huyện đã hình thành và dấy lên nhiều phong trào mang tính xã hội rộng lớn. Các cấp uỷ, Ban Chỉ đạo cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động, quyết tâm hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và nhắc nhở các chi, đảng bộ trong quá trình thực hiện cuộc vận động ở cơ sở. Ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tận tuỵ đối với công việc; ý thức tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, giữ gìn, bảo vệ của công; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Trong 4 năm, toàn huyện đã triển khai được 171 lớp, với 16.247 lượt đảng viên, cán bộ, công chức tham dự 115 lớp dành cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, với 9.068 lượt người tham dự.

Qua học tập các chuyên đề, tinh thần thái độ của đảng viên và công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; đời sống người dân ngày càng được cải thiện nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Huyện đã thực hiện tốt các bước sau học tập như tổ chức tiếp xúc, lấy ý kiến góp ý của quần chúng, nhân dân được 511 cuộc, có 9.392 người dự, với 3.336 ý kiến (trong đó, có 1.803 ý kiến đóng góp trực tiếp). Đáng chú ý có 927 lượt ý kiến của nhân dân đóng góp thẳng thắn về mặt hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân đảng viên, tập trung một số vấn đề trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể về sửa đổi lối làm việc, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, thái độ phục vụ nhân dân; một số ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu về đạo đức lối sống, thiếu tôn trọng nhân dân, lời nói chưa đi đôi với việc làm.

Tại hội nghị, BCĐ 06 của tỉnh đã khen thưởng 13 tập thể, 37 cá nhân; BCĐ huyện khen thưởng 9 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong 4 năm qua và 22 tập thể, 89 cá nhân có thành tích trong năm 2010.

MỸ KHÁNH

 

Bến Cầu

Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu Nguyễn Văn Hây trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngày 29.10.2010, huyện Bến Cầu tiến hành tổng kết năm 2010 và sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 4 năm triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề cho từng năm như: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu”; “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao nhận thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh” đã tạo ra những chuyển biến toàn diện cả về nhận thức tư tưởng và hành động, thu nhiều kết quả tích cực, làm cho toàn đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức vai trò trách nhiệm trong công việc, ý thức, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống trong phần lớn cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Trong 4 năm qua, huyện đã triển khai tổ chức trên 100 lớp học tập các chuyên đề “tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đảng, cán bộ công chức. Đồng thời, Ban chỉ đạo 06 Huyện uỷ tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với trên 900 cuộc. Sau học tập, các cơ sở đảng trong huyện tổ chức trên 500 cuộc tiếp xúc lấy ý kiến trực tiếp và bằng phiếu có trên 9.000 lượt quần chúng, nhân dân tham gia đóng góp trên 5.000 ý kiến về xây dựng đảng-kinh tế-xã hội về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức… Từ đó các cơ sở đảng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm yếu kém của một số cán bộ, đảng viên, công chức. Qua thực hiện cuộc vận động đã có nhiều sự thay đổi, công tác chuyên môn có nhiều đổi mới, hiệu quả công việc có nhiều tiến bộ. Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương được triển khai có hiệu quả, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác được đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện thể hiện khá sinh động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực, cuộc vận động thực sự đã có hiệu ứng tích cực và có sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội.

Dịp này, Huyện uỷ Bến Cầu đã biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010 và trong 4 năm thực hiện cuộc vận động năm 2007-2010.

Nguyễn Thiện

 

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TN

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2010 và sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong 4 năm qua, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATN không ngừng ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm. Từ việc học tập, làm theo gương Bác đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, không nhận hối lộ, luôn tận tuỵ, miệt mài với công việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ... đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án, không vi phạm các quy định về tố tụng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Với những kết quả đã đạt được trong 4 năm qua, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATN đã được tặng thưởng 2 huân chương, 1 bằng khen của Thủ tướng, 4 cờ thi đua xuất sắc của Bộ CA, nhiều bằng khen của BCA, UBND tỉnh, đồng thời được Ban Giám đốc CATN đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp tổng kết năm 2010 và sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ cơ sở trao giấy khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

Tuyết Nhung