BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các địa phương triển khai, quán triệt các văn bản tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 18/10/2014 - 08:01

* Tại thành phố, gần 140 đại biểu đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã nghe ông Nguyễn Văn Tới - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy triển khai nội dung của Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 19/9/2014 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTU ngày 30/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 16/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp trong Thành phố.

Các đại biểu cũng nêu ý kiến thảo luận xoay quanh nội dung các văn bản được triển khai để tổ chức thực hiện ở Chi- Đảng bộ cơ sở đúng theo chỉ đạo.

Bí thư Thành uỷ Phạm Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư thành uỷ Phạm Văn Tân yêu cầu, sau hội nghị này, các đại biểu xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp sơ sở, về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. Song song đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra,…

Quế Hương

* Tại Trảng Bàng, Bí thư huyện uỷ Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đối với đơn vị mình.

Bí thư huyện ủy lưu ý, nội dung văn kiện đại hội cần đánh giá một cách chính xác những kết quả đạt được cũng như những hạn chế để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới sát hợp, hiệu quả.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Bí thư huyện uỷ nhắc nhở các cấp ủy Đảng cần thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ; việc giới thiệu nhân sự cấp ủy phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, chú trọng giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo theo quy định…

Tấn Trung

* Ban thường vụ Huyện ủy Tân Biên cho biết, huyện đã thống nhất chọn Đảng bộ xã Thạnh Bình và chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức Đại hội điểm trước ngày 31.3.2015. Theo kế hoạch, Đại hội cấp cơ sở tiến hành xong trước ngày 29.5.2015 và Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trong tháng 8.2015.

Tại hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lê Minh Thế trình bày đến các đại biểu những nội dung của Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương cũng như Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác nhân sự tại đại hội chi- đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đảng các cấp tập trung đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo hướng hiệu quả, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; Việc xây dựng báo cáo chính trị cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ; công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới phải được tiến hành đúng quy định của đảng.

Đức Thịnh

* Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành cũng đã tổ chức triển khai, quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 cho gần 200 đại biểu là uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí trưởng các phòng, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư, Phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cùng lãnh đạo 15 xã, thị trấn.

Trong quá trình chuẩn bị, đại hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng, trách nhiệm cao trong triển khai và tổ chức thực hiện.

Được biết, huyện Châu Thành đã chọn Đảng bộ xã An Bình và Đảng bộ Công an huyện tổ chức đại hội điểm.

Mỹ Uyên