BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các đơn vị tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật ngày: 23/05/2015 - 06:05

* Đảng bộ Tỉnh đoàn Tây Ninh vừa tiến hành xong đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Tỉnh đoàn Tây Ninh hiện có 3 chi bộ trực thuộc, gồm Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ Trung tâm Học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi Tây Ninh và Chi bộ Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong. Tổng số đảng viên hiện nay là 50 người, có 19 đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đảng viên tham gia biểu quyết tại đại hội.

Dù chức năng và nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, nhưng các chi bộ đã tham gia lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tỉnh đoàn Tây Ninh đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền giáo dục, thông tin thời sự và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh, định hướng dư luận trong đảng viên đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả nhất định; thực hiện đồng bộ và đạt yêu cầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa mới gồm 7 người, anh Huỳnh Thanh Phương – Bí thư Tỉnh đoàn tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Nhật Khang

* Đảng bộ Sở Y tế cũng vừa hoàn thành Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Y tế phối hợp với Ban giám đốc sở chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu quan trọng do đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Sở Y tế và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra.

 Ra mắt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, đến năm 2014, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong toàn tỉnh đạt 0,9%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi là 12,4%; cả tỉnh đạt 7 bác sĩ, dược sĩ trên vạn dân, trong đó bác sĩ trên vạn dân đạt tỷ lệ 5,8%; 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% khu phố có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở y tế nhiệm kỳ mới gồm 13 người. Bác sĩ Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ.

Song Toàn