BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các dự án thuỷ lợi năm 2010: Khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Cập nhật ngày: 25/06/2010 - 05:26

Năm 2010, BQLDA đầu tư xây dựng Sở NN&PTNT quản lý, thực hiện 7 dự án (gồm 5 dự án chuyển tiếp và 2 dự án mới) với tổng vốn được giao là 45,85 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 11 tỷ đồng, vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu 3 tỷ, vốn vay ưu đãi 2,85 tỷ, vốn trái phiếu Chính phủ 10 tỷ, vốn ngân sách Trung ương 9 tỷ và vốn ODA 10 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6.2010, giá trị thực hiện đạt khoảng 31 tỷ đồng.

Dự án trạm bơm Long Khánh hiện đã được chi trả xong tiền đền bù. Các hạng mục kênh tiêu Bàu Nổ, kênh tiêu Long Khánh đã thi công xong, đang chờ nghiệm thu. Nhà trạm, kênh dẫn, nhà quản lý đang được hoàn chỉnh để nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Kênh cấp 1 Long Khánh đang được triển khai thi công (đạt 65% khối lượng), kênh và công trình trên kênh chính Long Khánh đang thi công (đạt 95% khối lượng). Các thiết bị đang được nghiệm thu.

Đối với dự án trạm bơm Phước Chỉ, hiện đã có quyết định thu hồi đất kênh chính và kênh tiêu, hội đồng đền bù đã trình phương án giá đền bù chi tiết. Đơn vị tư vấn đã đo đạc diện tích đền bù, đang phối hợp với địa phương điều tra, lập phương án đền bù kênh tiêu cấp 1, cấp 2. Hiện 6 kênh chính và các công trình trên kênh đang được thi công (đạt 60% khối lượng). Hạng mục nhà trạm, nhà quản lý và kênh dẫn cũng đang được thi công (đạt 90% khối lượng). Các thiết bị đã được nghiệm thu xong, đang triển khai lắp đặt. Đơn vị thi công cũng đang triển khai xây lắp kênh cấp 1, cấp 2 và các công trình trên kênh. Một số tuyến kênh cấp 1, cấp 2 khác (gói thầu 11 và 12) đang làm thủ tục hợp đồng. Tuyến kênh tiêu cũng đang được giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công.

Có khả năng không hoàn thành một số dự án thuỷ lợi theo chỉ tiêu đề ra

Dự án trạm bơm Long Phước A (dự án điều chỉnh) đang làm các thủ tục đấu thầu. Dự án trạm bơm Long Hưng (đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) hiện đã hoàn tất công trình trạm bơm, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Kênh dẫn và kênh chính đã được đưa vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, kênh cấp 1 và kênh tiêu hiện đang được thi công với tiến độ rất chậm (trừ một số tuyến đã được đưa vào hoạt động). Dự án trạm bơm Bến Đình cơ bản đã được thực hiện xong, trừ một số tuyến kênh chính, kênh cấp 1, cấp 2 đang được thi công gần hoàn chỉnh.

Các dự án thuỷ lợi Phước Hoà, dự án kênh tiêu bưng Trao Trảo-Hóc Đùn, dự án nạo vét suối Tà Hợp đang được triển khai. Trong đó, dự án kênh tiêu bưng Trao Trảo-Hóc Đùn và dự án nạo vét suối Tà Hợp được giải ngân rất thấp, chưa phê duyệt phương án chi trả, không có mặt bằng để triển khai phần xây lắp.

Theo đánh giá của ông Võ Văn Hùng- Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng Sở NN&PTNT, từ nay đến cuối năm, khó có khả năng hoàn thành chỉ tiêu đề ra do gặp nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề tài chính. Hai dự án trạm bơm Bến Đình và Long Hưng hiện còn thiếu 4,8 tỷ đồng; dự án trạm bơm Phước Chỉ  đang cần đến gần 12,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó vấn đề cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thay đổi liên tục, trình tự thủ tục khá nhiêu khê, phải qua nhiều bước, nhiều khâu nên mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Giá cả vật tư tăng đột biến cũng là một nguyên nhân tác động tiêu cực đến các dự án đầu tư xây dựng, hầu hết các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư cho phù hợp, mất nhiều thời gian. Đáng chú ý là công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án mới theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều vướng mắc, do trình tự thủ tục giữa các ngành chưa có sự thống nhất nên đã làm chậm tiến độ thực hiện các dự án.

6 tháng còn lại của năm 2010 với tình hình thời tiết bất lợi cho việc thi công các công trình (mưa bão), tiến độ thực hiện các dự án sẽ chậm lại rất nhiều. Mặt khác, thời điểm 6 tháng cuối năm cũng được chọn triển khai nhiều dự án khác dẫn đến vật liệu xây dựng trở nên khan hiếm, nhất là cát, đá (1x2) nên đây cũng là vấn đề “kéo chậm” tiến độ thi công các công trình.

ĐÌNH CHUNG