BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các huyện, Thành phố: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật ngày: 17/02/2016 - 05:36

* Tại Thành phố Tây Ninh, đến dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Quang – Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cùng lãnh đạo UBND Thành phố, Ủy ban Bầu cử Thành phố và các tổ chức thành viên UB.MTTQVN Thành phố.

Đại biểu biểu quyết về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố.

Các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND Thành phố trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, dự kiến về cơ cấu, tỷ lệ đại biểu nữ là 36,36%, đại biểu dưới 35 tuổi 15,15%, đại biểu ngoài Đảng 10,61%, người được giới thiệu khác 31,43%; về thành phần, số lượng được đảm bảo phân bổ các khối Đảng, khối Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội, khối lực lượng vũ trang, khối tôn giáo, khối dân tộc, khối các thành phần kinh tế, khối phường, xã và khối quản lý nhà nước.

Đại biểu thảo luận và thống nhất 100% đối với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Được biết, số lượng đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh được bầu ở nhiệm kỳ 2016-2021 là 33 đại biểu.

* UB.MTTQ huyện Tân Biên cũng đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chiều 16.2.

Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 54 đại biểu, gồm: khối Đảng 8 đại biểu, khối Cơ quan nhà nước 12 đại biểu, khối Mặt trận-đoàn thể 9 đại biểu, khối LLVT 2 đại biểu, khối Các thành phần kinh tế 5 đại biểu, khối giới trí thức (cán bộ khoa học kỹ thuật) 4 đại biểu, đại diện tôn giáo, dân tộc 4 đại biểu và khối xã, thị trấn 10 đại biểu. Trong đó đại biểu dưới 35 tuổi chiếm từ 15% trở lên, đại biểu nữ ít nhất 35%, đại biểu ngoài Đảng không dưới 10%...

Hội nghị đã thảo luận, xem xét và thống nhất 100% về số lượng theo dự kiến. Qua hiệp thương 3 lần sẽ  chọn ra 52 ứng cử viên chính thức để bầu chọn vào HĐND huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

* UB.MTTQ huyện Trảng Bàng phối hợp HĐND huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức huyện được bầu làm đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị biểu quyết số lượng danh sách đại biểu.

Căn cứ vào tỷ lệ dân số của huyện, số lượng đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 38 đại biểu chính thức. Tuy nhiên, để đảm bảo có số dư theo quy định, tại hội nghị hiệp thương lần này, Thường trực HĐND huyện dự kiến số lượng danh sách gồm 72 đại biểu, trong đó khối huyện là 50 đại biểu, khối xã/thị trấn có 22 đại biểu, để tiến hành hiệp thương chốt danh sách còn lại 65 đại biểu.

Số đại biểu được chọn ứng cử vẫn đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ ít nhất là 35%, đại biểu ngoài Đảng là 10%, đại biểu dưới 35 tuổi là 15% và đại biểu tái cử là 30%.

Sau hội nghị này, Ban Thường trực UB.MTTQ huyện sẽ gửi biên bản hội nghị đến Hội đồng bầu cử và Thường trực HĐND huyện. Sau khi nhận được văn bản điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực UB.MTTQ huyện sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị để tiến hành giới thiệu người ứng cử.

* Theo dự kiến giới thiệu của Thường trực HĐND huyện Tân Châu, có tất cả 63 đại biểu được giới thiệu ứng cử, tăng 6 người so nhiệm kỳ trước. Số lượng đại biểu được bầu là 34 người, trong đó có 3 xã được bầu 4 đại biểu, 4 xã được bầu 3 đại biểu và 5 xã bầu 2 đại biểu.

Ông Võ Quốc Thắng- Chủ tịch UB.MTTQ huyện Tân Châu phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến cơ cấu cụ thể về số lượng, thành phần tham gia ứng cử như sau: Tổ chức chính trị có 16 ứng cử viên, trong đó có 4 nữ; tổ chức chính trị-xã hội có 18 ứng cử viên, trong đó có 11 nữ; tổ chức xã hội có 1 ứng cử viên; cơ quan nhà nước 16 ứng cử viên; đơn vị sự nghiệp 3 ứng cử viên; lực lượng vũ trang 2 ứng cử viên; tổ chức kinh tế 3 ứng cử viên; tôn giáo, dân tộc thiểu số có 4 ứng cử viên.

Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất 100% theo dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND huyện đề ra.

* Chiều ngày 16.2, tại Châu Thành, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức. Tại hội nghị, UB.MTTQ huyện Châu Thành thông báo đến các đại biểu dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, huyện Châu Thành có 61 ứng cử viên đến từ các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, tôn giáo, tổ chức kinh tế, trí thức và MTTQ xã/thị trấn. Số lượng đại biểu được phân bổ ở các khối gồm: khối Đảng có 18 đại biểu, khối Mặt trận – đoàn thể có 12 đại biểu, khối Các thành phần kinh tế 6 đại biểu, khối LLVT 4 đại biểu, khối Dân tộc thiểu số 2 đại biểu, khối Tôn giáo 3 đại biểu và khối Quản lý nhà nước 16 đại biểu.

Về cơ cấu tỷ lệ, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021 có số lượng nữ là 26 người, tỷ lệ 42,62%; tỷ lệ trẻ là 13 người, chiếm 21,31%; số vị tái cử 19 người, chiếm tỷ lệ 31,14%; đại biểu dân tộc thiểu số có 2 người, chiếm 3,27% và 10 đại biểu ngoài Đảng, tỷ lệ 16,39%.

Lần bầu cử này, cử tri Châu Thành sẽ bầu chọn 35 ứng cử viên làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhóm PV Thời sự