BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các huyện tổng kết điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Cập nhật ngày: 20/12/2011 - 12:04

* Huyện Châu Thành: Nhu cầu về việc làm tăng

UBND huyện Châu Thành cho biết, kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011, toàn huyện có 15 xã, thị trấn và 74 ấp, khu phố, có 33.274 hộ (tăng 4.605 hộ so với năm 2006), có 121.937 khẩu (tăng 6.135 khẩu so với năm 2006).

Các điều tra viên thu thập số liệu phục vụ cho cuộc tổng điều tra

Toàn huyện có 18.523 hộ nông nghiệp, 27 hộ hộ lâm nghiệp, 211 hộ thuỷ sản, 3.643 hộ công nghiệp, 1.828 hộ xây dựng, 2.559 hộ thương nghiệp, 658  hộ vận tải còn lại là số hộ có dịch vụ khác… Kết quả điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản ở huyện Châu Thành cho thấy: số người trong độ tuổi lao động ở huyện khá cao với 78.989 người, so với năm 2006 tăng 6.475 người. Vì vậy nhu cầu về việc làm đang là thách thức lớn với chính quyền địa phương.

Là một huyện nông thôn, biên giới nên trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 vừa qua, huyện Châu Thành cũng gặp khó khăn như: trình độ của điều tra viên không đồng đều, nhận thức của một số điều tra viên còn hạn chế, việc lập bảng kê ở một số xã/thị trấn chưa đảm bảo đúng phương án quy định dẫn đến bỏ sót hộ không lập bảng kê, chất lượng phiếu điều tra chưa được đảm bảo, còn tẩy xoá, ghi chép cẩu thả…

Duy Thức

 

* Huyện Dương Minh Châu: Huyện Dương Minh Châu có 151 địa bàn điều tra gồm 52 ấp, 4 khu phố ở 11 xã, thị trấn; có tổng số 26.888 bảng kê về danh sách hộ, trang trại và hợp tác xã nông nghiệp, tăng 484 hộ so với tổng điều tra năm 2006.

Qua cuộc tổng điều tra, về cơ cấu hộ theo ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 63,23%, giảm 6,42% so với năm 2006; Công nghiệp - xây dựng chiếm 12,65%; Thương mại - dịch vụ chiếm 21,44% và nguồn khác chiếm 3%. Từ cuộc tổng điều tra cho thấy xu hướng phát triển chung của huyện là hợp lý với cơ cấu tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng.

Nhìn chung, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 của huyện Dương Minh Châu được thực hiện theo đúng quy trình, các loại biểu mẫu ghi chép thông tin kỹ lưỡng, tránh việc phải sửa chữa, điều chỉnh, đảm bảo số lượng, chất lượng và bàn giao về Ban chỉ đạo tỉnh đúng thời gian quy định.

Giang Sơn