baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các huyện triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 – khoá X: Đề ra nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết tại địa phương

Cập nhật ngày: 09/04/2009 - 10:12

TẠI HOÀ THÀNH:

Đại biểu tập trung thảo luận nghị quyết ở Hoà Thành

Trong hai ngày 7 và 8.4.2009, Huyện uỷ Hoà Thành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) cho trên 200 cán bộ chủ chốt của huyện.

Sau khi nghiên cứu tiếp thu các Nghị quyết của Đảng, trong buổi thảo luận tại tổ vào buổi sáng ngày 8.4 đã có 58 lượt ý kiến của đại biểu thể hiện sự thống nhất cao tinh thần các Nghị quyết của Đảng và liên hệ thực tế, đóng góp xây dựng dự thảo Kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết TW9 (khoá X) của Đảng và Kế hoạch của Tỉnh uỷ với những nội dung rất xác đáng, thiết thực, đi sâu phân tích các nhiệm vụ giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội các cấp của Đảng. Đại biểu còn đề xuất kiến nghị phải công khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo để người được quy hoạch biết, có kế hoạch phấn đấu tốt hơn, quy hoạch phải liên thông từ cơ sở lên huyện theo hướng động, mở. Kinh phí đào tạo trưởng, phó các phòng ban huyện có trình độ trên đại học tốn kém rất nhiều, nhất là chi phí bảo vệ luận án thạc sĩ, trong khi điều kiện kinh tế của cán bộ còn khó khăn đề nghị lãnh đạo có hướng giải quyết hỗ trợ. Về chiến lược cán bộ đến năm 2020 nên có kế hoạch đào tạo từng giai đoạn, xác định rõ bước đi, hình thức đào tạo cho phù hợp với từng loại chức danh cán bộ, khắc phục tình trạng như hiện nay cán bộ theo học quá nhiều ngành luật, trong khi ngành học khác rất hạn chế sẽ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các ý kiến của đại biểu đặt ra, được lãnh đạo Huyện uỷ giải trình làm rõ, những việc không thuộc thẩm quyền của huyện như về chính sách tiền lương đối với cán bộ xã, về việc sử dụng rạp chiếu bóng của tỉnh không nên để lãng phí kéo dài, huyện tiếp thu ý kiến và sẽ đề đạt lên cấp trên xem xét.

Theo kế hoạch từ nay đến 30.4.2009, huyện tiếp tục triển khai cho đảng viên ở khối cơ quan, đoàn thể, cơ sở xã thị trấn và tuyên truyền sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân.

L.V.D

TẠI GÒ DẦU:

Toàn cảnh hội nghị tại Gò Dầu

Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 7-8.4.2009, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) và dự thảo Kế hoạch thực hiện của Huyện uỷ Gò Dầu “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện”; kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020” và dự thảo Kế hoạch thực hiện của Huyện uỷ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khoá X). Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gò Dầu còn triển khai Công văn số 670-CV/TU, ngày 2.4.2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc điều tra, khảo sát hộ gia đình đảng viên nghèo”; Kế hoạch số 32-KH/BTCTU, ngày 2.4.2009 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, về việc điều tra, khảo sát hộ gia đình đảng viên nghèo, có mức thu nhập thấp và không có nhà ở, hoặc ở nhà tạm bợ.

Ngoài việc triển khai nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gò Dầu còn sắp xếp thời gian và phân tổ cho cán bộ, đảng viên dự hội nghị tham gia thảo luận góp ý các dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá X) của Huyện uỷ Gò Dầu.

D.H

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG:

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 8-9.4.2009, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh cho trên 200 đồng chí là UV.BCH Đảng bộ Khối, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Khối; Trưởng, phó các Ban Đảng uỷ Khối; các đồng chí là cấp uỷ cơ sở, báo cáo viên cơ sở… trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe triển khai các nội dung: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X; dự thảo Kế hoạch của Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 2.2.2009 của Hội nghị lần thứ 9 (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Khối và một số công văn, hướng dẫn khác…

Sau khi triển khai nội dung Nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương 9, Ban tổ chức hội nghị dành thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu những nội dung quan điểm, giải pháp mà Nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) và thảo luận đóng góp cho dự thảo Kế hoạch của Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng.

T.Trung