baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các khoản chi không cần thiết đều bị cắt giảm

Cập nhật ngày: 13/11/2009 - 06:04

Tổng số tiền chi từ ngân sách trung ương năm tới là 423.172 tỷ đồng. Nghị quyết Quốc hội nêu rõ một số định hướng chi tiêu, trong đó các cơ quan Trung ương và các địa phương cần tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi chưa bức thiết.

2010 là năm kết thúc nhiều chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: Thi công trên công trình thuỷ điện Sơn La.

Tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư, tâp trung bố trí vốn đầu tư cho các công trình quan trọng, cấp bách, có hiệu quả, ưu tiên bố trí vốn trả nợ và các dự án chuyển tiếp, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010 - 2011.

Không bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về những vi phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai các hành vi vi phạm pháp luật.

Các uỷ ban Quốc hội sẽ giám sát những điều này.

Trước đó, khi thảo luận về chi tiêu ngân sách, các ĐBQH đề nghị không nên tiếp tục bố trí hơn 5.000 tỷ đồng cho các tập đoàn kinh tế.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã cắt giảm số tiền dự kiến chi cho tập đoàn để thực hiện nhiệm vụ xã hội.

Chẳng hạn, cắt của Tập đoàn Dệt may Việt Nam 10 tỷ đồng và Tập đoàn Than - Khoáng sản 28 tỷ đồng.

(Theo Vietnamnet)