BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các khối thi đua trong tỉnh tổng kết công tác năm 2011

Cập nhật ngày: 23/02/2012 - 01:59

Trong hai ngày 22 và 23.2, Khối thi đua các cơ quan Đảng, Khối thi đua mặt trận, đoàn thể tỉnh và Khối thi đua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2011.

Khối thi đua các cơ quan Đảng

Ngày 22.2.2012, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng trong Khối năm 2011. Đồng chí Võ Hoàng Khải, Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2011, Trường Chính trị tỉnh được cử làm Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ làm Khối phó. Các đơn vị trong Khối đã tổ chức các phong trào thi đua, tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm như: Chủ động đề xuất triển khai thực hiện đúng thời gian, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, cấp uỷ; các đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định về chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, công chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bình chọn và giới thiệu được nhiều tấm gương tiêu biểu, tạo sự chuyển biến tích cực, trở thành phong trào lan toả sâu rộng; việc thực hiện Quy chế dân chủ đi vào nề nếp, góp phần xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức trong cơ quan được các đơn vị quan tâm thường xuyên, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; công tác cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc tiếp tục được quan tâm… Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan Đảng trong năm 2011 đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tạo được các phong trào thi đua sôi nổi trong nội bộ cơ quan, trong ngành và trong tỉnh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Qua phúc tra, tự chấm điểm của các đơn vị trong Khối, có 10/10 đơn vị đạt số điểm tối đa từ 1.100 điểm trở lên, 10 đơn vị được Tỉnh uỷ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó có 6 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 10/10 đơn vị có tổ chức công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, 8/10 đơn vị có tổ chức chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, 1 đơn vị có chi đoàn đạt vững mạnh (có 1 đơn vị không có chi đoàn). Kết quả bình xét trong Khối đã chọn ra được 1 đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan Đảng là Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đạt hạng nhì và UBKT Tỉnh uỷ đạt hạng ba, đồng thời cả 3 đơn vị này còn được đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân lãnh đạo.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho công tác thi đua, khen thưởng trong Khối năm 2012 và bầu Khối trưởng mới là Văn phòng Tỉnh uỷ, Khối phó là Toà soạn Báo Tây Ninh.

PVC

 

Khối thi đua mặt trận, đoàn thể tỉnh

Cùng ngày, Khối thi đua Mặt trận, đoàn thể tỉnh cũng tổng kết công tác thi đua năm 2011. Khối gồm 6 cơ quan, đơn vị trong tỉnh: UB MTTQ, LĐLĐ, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Năm 2011, các cơ quan, đơn vị Khối Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với những sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc. Trong đó, có nhiều phong trào hay đạt hiệu quả cao như: Thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở cơ sở nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực xây dựng (UB MTTQ tỉnh); đồng hành cùng cơ sở Đoàn (Tỉnh đoàn Tây Ninh); xây dựng, nâng cao chất lượng mô hình liên kết các CLB sản xuất của nông dân (Hội Nông dân tỉnh); đổi mới hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (LĐLĐ tỉnh); tổ phụ nữ học nghề gắn với giải quyết việc làm (Hội LHPN tỉnh) và thực hiện chi hội cựu chiến binh 4 không (Hội Cựu chiến binh tỉnh). Tại buổi tổng kết, các đại biểu đã thảo luận, góp ý cho bảng điểm thi đua năm 2012 và ký kết giao ước thi đua.

Ký kết giao ước thi đua

Trên cơ sở những phong trào thi đua này, cả 6 cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã được xếp loại A. Riêng UB MTTQ tỉnh được nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011, Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2011.

HT

 

Khối thi đua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Ngày 23.2, Khối thi đua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011. Khối này có 12 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, tín dụng, ngân hàng; 5 đơn vị kinh doanh sản phẩm hàng hoá dịch vụ và xây dựng; 2 đơn vị bưu chính viễn thông; 5 đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ công ích.

Báo cáo tổng kết của Khối thi đua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2011, giá cả hàng hoá biến động (theo chiều hướng tăng), lạm phát tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, đến nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong khối vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển ổn định.

Năm 2011, phong trào thi đua của các doanh nghiệp không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà còn tập trung giải quyết nhiều khâu đột phá như: cải cách tổ chức, hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hợp lý hoá trong sản xuất kinh doanh; bảo vệ môi trường; làm từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Các phong trào thi đua ngày càng phát huy tác dụng, có sự kết hợp đồng bộ với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Kết quả thi đua năm 2011, nhiều đơn vị được cấp trên, UBND tỉnh… tặng bằng khen, cờ thi đua...

HOÀNG THI