Thời Sự - Chính trị   Các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Các nghị quyết đã được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua tại các Kỳ họp

Cập nhật ngày: 29/01/2023 - 11:19

BTNO - Các nghị quyết đã được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua tại các Kỳ họp

STT

Số ký hiệu

Ban hành

Trích yếu

Cơ quan ban hành

1

34/2022/NQ-HĐND

12/09/2022

Quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

HDND

2

57/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

HDND

3

59/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022

HDND

4

60/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

HDND

5

30/2022/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

6

58/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2

HDND

7

28/2022/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

8

31/2022/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận đông viên thể thao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh

HDND

9

32/2022/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực, miền, cụm và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025

HDND

10

33/2022/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

11

29/2022/NQ-HĐND

20/07/2022

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

12

12/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

13

13/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

NGHỊ QUYẾT Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

14

14/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

NGHỊ QUYẾT Về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021

HDND

15

15/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

16

16/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025

HDND

17

17/2021/NQ-HĐND

09/12/2021

NGHỊ QUYẾT Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

18

12/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

HDND

19

13/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tây Ninh

HDND

20

14/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2021 và điểu chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

HDND

21

15/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025

HDND

22

01/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

23

02/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định về miễn thu phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh

HDND

24

03/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

25

04/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

26

05/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam

HDND

27

06/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

28

07/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

29

08/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

30

09/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

31

10/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

32

11/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

33

11/NQ-HĐND

30/06/2021

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2021

HDND

34

17/NQ-HĐND

28/05/2021

Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài

HDND

35

12/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

HDND

36

13/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tây Ninh

HDND

37

14/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2021 và điểu chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

HDND

38

15/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025

HDND

39

01/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

40

02/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định về miễn thu phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh

HDND

41

03/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

42

04/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

43

05/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam

HDND

44

06/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

45

07/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

46

08/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

47

09/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

48

10/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

49

11/2021/NQ-HĐND

01/07/2021

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HDND

50

11/NQ-HĐND

30/06/2021

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2021

HDND

51

17/NQ-HĐND

28/05/2021

Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài

HDND