BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các phong trào thi đua đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 03:38

PCT. UBND tỉnh Võ Hùng Việt trao cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc

Ngày 5.5, Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2008.

Mặc dù trong năm 2008, tỉnh ta gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, tình trạng lạm phát và dịch bệnh, thiên tai… nhưng Tây Ninh vẫn đạt được không ít thành tựu quan trọng về các mặt an ninh - quốc phòng, kinh tế – chính trị, văn hoá – xã hội…

Trong năm, Khối thi đua các cơ quan Đảng và đoàn thể tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phong trào “Thanh niên tình nguyện”… Các Khối Kinh tế Kỹ thuật, Khối VH – XH, Khối Cơ quan quản lý Nhà nước và tham mưu tổng hợp, Khối doanh nghiệp, Khối huyện – Thị xã đều nỗ lực phấn đấu thi đua, đạt nhiều thành tích tốt.

Từ hiệu quả của các phong trào thi đua, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 33 tập thể, 1.469 bằng khen cho 657 tập thể và 812 cá nhân, công nhận 90 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 43 chiến sĩ thi đua cơ sở, công nhận 348 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Trung ương, khen thưởng 9 Huân chương Lao động cho 2 tập thể và 7 cá nhân, trao 1 cờ thi đua của Chính phủ và 16 bằng khen của Thủ tướng cho 3 tập thể và 13 cá nhân cùng 6 chiến sĩ thi đua toàn quốc…

HOÀNG THI