Các ý kiến phản ánh của cử tri đều được giải quyết kịp thời 

Cập nhật ngày: 04/12/2019 - 15:19

BTNO - Theo đánh giá của HĐND tỉnh, số kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 12 được giải quyết dứt điểm, trả lời làm rõ chiếm tỷ lệ cao.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá IX vừa khai mạc vào sáng nay 4.12, HĐND tỉnh đã có báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 vừa qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong báo cáo kết quả trả lời cử tri của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá IX.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, số kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 12 được giải quyết dứt điểm, trả lời làm rõ chiếm tỷ lệ cao. Đối với những kiến nghị của cử tri còn tồn đọng trong các đợt giám sát trước đây cũng được UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết, định kỳ tiến hành rà soát, báo cáo tiến độ giải quyết cho Thường trực HĐND tỉnh.

Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu trả lời, xem xét giải quyết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Qua theo dõi, nhiều nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị đã được trả lời, làm rõ hoặc tập trung giải quyết có kết quả, được cử tri đồng tình, đánh giá cao (việc khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp ở một số tuyến đường; kiểm tra, xử lý một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường…).

Tổng số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh là 55 kiến nghị. Cụ thể, số kiến nghị đã được trả lời làm rõ là 22 kiến nghị; giải quyết dứt điểm là 9 kiến nghị; số kiến nghị cần có lộ trình, thời gian giải quyết là 24 kiến nghị.

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng có kiến nghị thêm, UBND tỉnh cần trả lời kiến nghị của cử tri ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh, không nên viện dẫn các quy định của trung ương để đại biểu tự hiểu và trả lời cử tri mà không khẳng định vấn đề đó như thế nào (phù hợp hay không phù hợp tình hình thực tiễn, đề xuất giải pháp khắc phục những quy định còn bất cập); đối với những nội dung phản ánh, kiến nghị cụ thể, khi trả lời cần nói rõ thời gian, lộ trình giải quyết.

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 12 cần có lộ trình, thời gian giải quyết, các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, nhất là đối với những vấn đề cử tri nêu ý kiến, kiến nghị nhiều lần nhưng chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa thoả đáng.

Thường trực HĐND thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong tham mưu, giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các sở, ngành để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, cuối năm có nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đức An