BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính: Cần tăng tốc để đạt chỉ tiêu

Cập nhật ngày: 02/11/2013 - 05:52

(BTNO)- Mới đây, tại Sở Nội vụ, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do ông Trần Lưu Quang- Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của giám đốc Sở Nội vụ trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh.

Tại buổi giám sát, ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả 2,5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.

Chương trình CCHC được coi là một trong ba khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với vai trò Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình CCHC, thời gian qua giám đốc Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác CCHC; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị và tiến hành kiểm tra một số đơn vị.

Kết quả kiểm tra bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp CBCC nâng cao trách nhiệm thực hiện CCHC và nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Sử báo cáo tại buổi giám sát

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, và UBND cấp huyện. Đến nay, đã có 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 11/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được quy định chức năng, nhiệm vụ. Phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền trong tỉnh tiếp tục được rà soát, khắc phục tình trạng bỏ trống quản lý đối với một số lĩnh vực.

Triển khai cho các đơn vị xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Qua 2,5 năm thực hiện, đã tuyển dụng được 399 công chức, 1.897 viên chức sự nghiệp; cử 52 cán bộ, công chức, viên chức thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; phê duyệt kết quả chuyển xếp loại viên chức cho 2.440 người.

Quan tâm đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về tỉnh công tác. Đã liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Kết quả, đã cử trên 4.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức với nhiều lĩnh vực chuyên môn, trình độ khác nhau (tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, kiến thức quốc phòng…).

Đào tạo 968/1.029 công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn chức danh, đạt tỷ lệ 94%; số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn hàng năm đạt trên 1.000 lượt người...

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Sử cũng nhận thấy một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác CCHC, như chính sách thu hút những người tài đạt kết quả chưa cao. chưa thu hút được người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo tại nước ngoài, có ngành nghề đào tạo phù hợp theo yêu cầu của tỉnh; tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp còn thấp so với mục tiêu đề ra; Một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông vẫn chưa đạt yêu cầu, còn kéo dài thời gian giải quyết; Việc phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về đất đai, quản lý bảo vệ môi trường,... vẫn chưa có quy định cụ thể trách nhiệm của ngành, chính quyền các cấp ở địa phương.

Đoàn giám sát đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CCHC, thực hiện Chương trình hành động, công tác CCHC ngày càng được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước được cá nhân, tổ chức đồng tình ủng hộ, đánh giá cao so với trước đây.  

Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế như, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đạt còn thấp so với yêu cầu Nghị quyết đề ra. Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh, làm sao phải giảm tối đa chi phí cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị chưa công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giao dịch và trên trang thông tin điện tử để người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác CCHC của tỉnh chưa mang lại kết quả như ý muốn. Năm 2013, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Tây Ninh tụt hạng so với năm trước. Do đó, Sở Nội vụ, Giám đốc Sở có trách nhiệm rất lớn trong việc tham mưu các chính sách, giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh...

L.P