BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Cập nhật ngày: 03/06/2011 - 12:02

(BTNO) - Sáng 3.6, Ban chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 đã có phiên họp đầu tiên do Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính, UBND tỉnh đã đề ra Chương trình hành động với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ số lượng, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Theo đó, đến năm 2015, các cơ quan hành chính Nhà nước phải xác định được chức năng, nhiệm vụ một cách phù hợp, không chồng chéo, trùng lắp; phân định rõ giữa các cấp chính quyền, giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước.

Các thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ; phấn đấu giảm 30% chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan hành chính Nhà nước. Rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc, cải tiến và đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc thật khoa học, phấn đấu đến năm 2015 giảm 1/3 thời gian giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức tại cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được triển khai trên diện rộng, chất lượng dịch vụ công được nâng cao, nhất là trên lĩnh vực giáo dục, y tế. 100% các cơ quan hành chính thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm, có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất thi hành công vụ, khắc phục xong về cơ bản tình trạng công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

Giám đốc Sở Xây dựng Trịnh Ngọc Phương phát biểu tại cuộc họp

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, phấn đấu đến năm 2015, 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử; hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện và tỉnh có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tiếp tối thiểu tới người dân và doanh nghiệp.

Tại cuộc họp ngày 3.6, Ban Chỉ đạo đã xem xét thông qua Quy chế làm việc của các Trưởng, Phó ban, các uỷ viên cũng như phân công trách nhiệm cho các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức đoàn kiểm tra các sở, ngành, huyện, thị việc thực hiện Chương trình hành động về cải cách hành chính. Chủ tịch tỉnh cho rằng, công tác cải cách hành chính được tiến hành trên nhiều lĩnh vực nhưng cần tập trung thực hiện Đề án 30 – đơn giản hoá thủ tục hành chính; niêm yết công khai các thủ tục trên mạng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thuỷ cũng yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị, địa phương tăng cường công tác xây dựng văn hoá ứng xử trong đội ngũ công chức cũng như nếp sống văn hoá, văn minh trong công sở.

Đ.H.T


 
Liên kết hữu ích