GIAI ĐOẠN 2021- 2025:

Cải cách hành chính gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 

Cập nhật ngày: 10/10/2020 - 23:23

BTNO - Với nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, Tây Ninh được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu về công tác cải cách TTHC.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh được cấp uỷ, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo và lấy hiệu quả công tác CCHC làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB, CC, VC và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.

Những kết quả nổi bật

Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh

Một trong những điểm nổi bật của công tác CCHC thời gian qua là Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động vào ngày 15.3.2018, đến nay đạt nhiều kết quả phấn khởi. Trung tâm đã công bố quy trình nội bộ chi tiết của 1.904 thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh (trong đó, cấp tỉnh là 1.502 TTHC, cấp huyện là 260 TTHC, cấp xã 142 TTHC). Tất cả các quy trình này đều được số hoá trên phần mềm Hệ thống Một cửa điện tử 3 cấp - điều mà trước đây chưa được làm triệt để.

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh góp phần kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của toàn tỉnh từ 7,80% vào năm 2018 xuống còn 5,21% năm 2019. Riêng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, nếu tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2018 là 5,05% thì đến năm 2019 còn 1,61%, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…

Tỉnh còn thành lập Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung của tỉnh; chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai việc nộp hồ sơ TTHC qua mạng xã hội Zalo; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện; thu thuế trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công... 

Các cơ quan đã rà soát, kiến nghị bãi bỏ những TTHC, quy định gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, nhất là lĩnh vực xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực…; bãi bỏ một số loại giấy tờ không có trong quy định của pháp luật. Tất cả TTHC đều được số hóa, xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh; không còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ giấy hoặc thủ công như trước đây. 

Từ năm 2019, tỉnh phối hợp với Bưu điện triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.108 TTHC (trong đó cấp tỉnh 924 TTHC, cấp huyện 136 TTHC, cấp xã 48 TTHC), tăng so với năm 2018 là 1.010.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ. Tỉnh triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và Nhân dân như Cổng Hành chính công Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh “Hỏi đáp trực tuyến”, số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, qua Trung tâm điều hành kinh tế xã hội… Qua đó cho thấy, công tác CCHC của tỉnh thời gian qua chuyển biến tích cực. Nhiều mục tiêu tỉnh đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về CCHC giai đoạn 2016-2020 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây là những kết quả rất khả quan, làm tiền đề cho tỉnh tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tạo bước đột phá trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh chậm lại, song mức tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016 – 2020 vẫn đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đạt 7,2%. Quy mô nền kinh tế tăng lên gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Tốc độ thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 9,9%/năm, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng thu ngân sách cơ bản đạt dự toán, tiệm cận 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương.

Với nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, Tây Ninh được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu về công tác cải cách TTHC. Tác động của cải cách TTHC làm cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thuận lợi hơn, được các nhà đầu tư đánh giá qua xếp hạng Chỉ số PCI nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu (năm 2018 xếp thứ 14/63, năm 2019 xếp thứ 15/63). Đây cũng là giai đoạn mà nhiều dự án đầu tư lớn thực hiện nhanh như Nhà máy Tanifood, Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh, Hệ thống cáp treo núi Bà Đen, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3… Đến 2020, toàn tỉnh có 552 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 7,77 tỷ USD.

Việc thành lập được Trung tâm Giám sát điều hành của tỉnh hỗ trợ giám sát bằng camera đối với hoạt động khai thác cát để chống “cát tặc”; camera giao thông hỗ trợ công tác xác định tai nạn giao thông, an toàn giao thông; giám sát bộ phận Một cửa 3 cấp để phòng ngừa nhũng nhiễu, quản lý thời gian làm việc của đội ngũ công chức, viên chức… góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Tìm giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn có tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh vẫn còn đứng ở vị trí thấp, chưa có sự đột phá trong thời gian vừa qua. Việc phân cấp, uỷ quyền trong cơ quan hành chính các cấp còn khá khiêm tốn, chưa sáng tạo (việc giải quyết TTHC chưa thực hiện được "4 tại chỗ" như: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ).

Thái độ và nhận thức của một bộ phận CB, CC, VC trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đôi lúc còn chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm được giao. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đặc biệt là nhân dân tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số cơ quan vẫn còn thụ động, hạn chế. Tâm lý của người dân vẫn còn ngại tham gia và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nên hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh không nhiều. Công tác tự kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội về CCHC tại cơ quan các cấp chưa thật sự hiệu quả.

Trong giai đoạn 2021- 2025, CCHC vẫn là một trong các lĩnh vực đột phá của tỉnh nhằm nâng cao tính cạnh tranh về môi trường đầu tư, về hiệu quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. CCHC sẽ được thực hiện một cách toàn diện gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh tranh cao; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết TTHC, nhất là TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền CCHC liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC do tỉnh thực hiện, đưa công tác tuyên truyền đi vào thực chất; đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC, giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, giảm thời gian xử lý và chi phí thực hiện TTHC, nhất là các loại phí, lệ phí; hoàn thành việc kiện toàn, nâng cấp mô hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung, hiện đại bộ phận Một cửa 3 cấp; thực hiện phương châm 4 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) đối với một số TTHC. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, trong tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, thực hiện chính quyền số bảo đảm các dịch vụ công tiếp tục được cung cấp trực tuyến trên môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi. Có chính sách ưu tiên cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC trực tuyến. 

Tiếp đó, tỉnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương mới ban hành. Rà soát, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện phân cấp hợp lý giữa các ngành, các cấp chính quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, bảo đảm sát thực tế. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của CB, CC, VC trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa cho tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, tỉnh sẽ đầu tư, nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường khả năng xử lý chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ người dân; bổ sung các trang thiết bị chuyên dùng cho các ngành, đặc biệt là các bộ phận liên quan đến giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân và doanh nghiệp. Trang bị Hệ thống đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân trên hệ thống máy tính bảng tại Bộ phận Một cửa cấp huyện gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ CB, CC, VC hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có biểu hiện tiêu cực, trì trệ trong công tác CCHC.

TRƯƠNG VĂN HÙNG