BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính: Rà soát 1.666 TTHC, đưa ra phương án đơn giản hoá và kiến nghị đơn giản hoá là 1.100 TTHC

Cập nhật ngày: 16/04/2010 - 05:27

Ngày 16.4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính và đánh giá những mặt được, hạn chế trong quá trình triển khai giai đoạn II Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ - giai đoạn rà soát thủ tục hành chính (TTHC). Tham dự và chủ trì Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên.

Báo cáo của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị, cơ quan hành chính ở cả 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã cùng tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố trong giai đoạn I của Đề án 30. Trong đó, ở cấp tỉnh, tham gia rà soát TTHC có 19 đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm 16 sở và 3 ban quan lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. Đối với cấp huyện, chọn UBND huyện Trảng Bàng làm điểm, tiến hành rà soát bộ TTHC chung áp dụng tại cấp huyện. Đối với cấp xã, UBND xã Đôn Thuận được chọn tiến hành rà soát bộ TTHC chung áp dụng cho cấp xã.    

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng số TTHC của tỉnh đưa vào rà soát là 1.666 TTHC. Kết quả rà soát, số lượng TTHC có đưa ra phương án đơn giản hoá và kiến nghị đơn giản hoá là 1.100 TTHC, đạt 66%. Trong đó, số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 952 TTHC; số lượng TTHC kiến nghị bãi bỏ, huỷ bỏ là 91 TTHC; số lượng TTHC kiến nghị thay thế là 46 TTHC; số lượng TTHC kiến nghị phân cấp thực hiện là 21 TTHC.

So sánh với thời gian và chỉ tiêu ra soát mà Chính phủ giao cho tỉnh thì Tây Ninh đã hoàn thành đúng tiến độ và vượt chỉ tiêu rà soát. Nổi bật trong đợt rà soát này là rất nhiều TTHC ở cả 3 cấp chính quyền đã được kiến nghị giảm thời gian giải quyết, bãi bỏ các giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ, thay thế việc yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải công chứng, chứng thực các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ bằng việc nộp bản photo và nếu cần thì đối chiếu với bản gốc. Thông qua việc rà soát TTHC đã tạo ra sự thay đổi căn bản trong nhận thức và cách tiếp cận với TTHC, cách tiếp cận với các bộ phận cấu thành của TTHC, cách giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện TTHC.

Tuy nhiên, việc triển khai rà soát TTHC thực hiện giai đoạn II- Đề án 30 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại: Vẫn có tình trạng ở một số ngành và địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa dành sự quan tâm thỏa đáng, cần thiết để chỉ đạo triển khai việc rà soát TTHC. Chất lượng rà soát TTHC chưa đồng đều, chưa sâu, thiếu quyết liệt, tiến độ còn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số cơ quan đơn vị không huy động được tất cả đội ngũ cán bộ, công chức tham gia rà soát TTHC. Tình trạng rà soát mang tính hình thức, đối phó vẫn tồn tại một số nơi. Nguồn lực cả về con người cũng như tài chính chậm được bố trí kịp thời; chưa có cơ chế cính sách phù hợp để khuyến khích và thu hút cán bộ có chuyên môn cao tham gia đề án. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật chưa thật sự gắn chặt với việc rà soát TTHC của đề án 30.

Nhân Hội nghị này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 12 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện thống kê TTHC giai đoạn I- Đề án 30; 12 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước năm 2010.

Đặng Hoàng Thái