BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách hành chính tại UBND cấp huyện: Vẫn còn nhiều bất cập

Cập nhật ngày: 29/07/2013 - 05:50
HTML clipboard

(BTNO)- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 của UBND tỉnh, đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính  tỉnh do ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác điều hành cải cách hành chính; xây dựng, triển khai, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhà nước tại UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, nhìn chung các huyện, thị đã quan tâm thực hiện, tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2013. Thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện trên địa bàn cấp huyện đảm bảo trình tự thực hiện, giải quyết theo phân cấp thẩm quyền của UBND cấp huyện và cấp xã. Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, cấp xã đúng và trước hạn đạt trên 95% so với số hồ sơ cần giải quyết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại huyện Hoà Thành. Ảnh minh hoạ

Việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được một số UBND cấp huyện chỉ đạo, xử lý các vướng mắc, có biện pháp giúp người dân thực hiện được thuận lợi. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của Thị xã, Châu Thành đã được cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đo đạc, hỗ trợ thiết thực cho người dân khi có nhu cầu đo đạc đất đai.

Bên cạnh những ưu điểm, qua kiểm tra, đoàn phát hiện một số hạn chế cũng như ghi nhận những khó khăn trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND các huyện, thị. Một số huyện chưa thực hiện việc rà soát, kiến nghị, sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện chưa thực hiện việc công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã cho cá nhân, tổ chức biết để thực hiện. Việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại một số UBND huyện còn gặp khó khăn, vướng mắc, chi phí thực hiện thủ tục chưa giảm, thời gian giải quyết kéo dài. Cụ thể: tại huyện Hòa Thành, người dân phải lệ thuộc vào các công ty đo đạc tư nhân để trích đo địa chính; UBND Thị xã chưa giải quyết kịp thời số lượng hồ sơ của tổ chức, cá nhân; hai huyện Tân Biên và Tân Châu, do chưa có đo lưới địa chính chính quy, tình trạng trích lục sơ đồ đất đai bị trùng số thửa, sai số thửa làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của người dân.

Theo UBND các huyện, thị, hiện các địa phương cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định hiện nay, như: Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh chưa quy định rõ ràng, còn chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Việc công chứng, chứng thực văn bằng, chứng chỉ có in hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng nước ngoài) hiện nay do Phòng Tư pháp huyện thực hiện, chưa phân cấp cho UBND cấp xã đảm nhiệm, do đó người dân vẫn phải đi lại nhiều nơi khi cần làm thủ tục...

L.P