BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách thủ tục hành chính: Hai năm, giải quyết hơn 600.000 hồ sơ

Cập nhật ngày: 23/01/2013 - 05:46

(BTNO) - Theo UBND tỉnh, sau hai năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015”, UBND tỉnh đã hoàn thành việc công bố, công khai các bộ thủ tục hành chính (TTHC) của 19/19 đơn vị và áp dụng thực hiện tại 03 cấp chính quyền. Tổng số TTHC của toàn tỉnh trong kỳ báo cáo là 1.386 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1.008 TTHC, cấp huyện 229 TTHC, cấp xã 149 TTHC.

Các cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN) triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo 02 hình thức: các cơ quan HCNN đều niêm yết số điện thoại đường dây nóng để nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; một số đơn vị phát phiếu lấy ý kiến với kết quả mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với nội dung TTHC đạt tỷ lệ cao. UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc gặp mặt giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà thực tế đặt ra. Ngoài ra, còn trao đổi hướng dẫn qua điện thoại cho một số tổ chức, cá nhân về thực hiện các TTHC trên địa bàn tỉnh.

Làm việc ngày thứ bảy tại một UBND xã ở huyện Châu Thành

Đến nay có 123 cơ quan thực hiện cơ chế một cửa. Hiện đang áp dụng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan HCNN cùng cấp ở các lĩnh vực như: cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký Mã số thuế cho doanh nghiệp và cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo; áp dụng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cấp huyện và cấp xã ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã triển khai mô hình “Một cửa điện tử” tại UBND 05 huyện, thị gồm Hoà Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, Thị xã, Dương Minh Châu và đã tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống Một cửa điện tử ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp Giấy khai sinh; đang lập dự án triển khai phần mềm “Một cửa điện tử” giai đoạn 1 cho UBND 04 huyện còn lại.

Theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong hai năm 2011 – 2012, các cơ quan HCNN đã tiếp nhận 639.371 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 632.466 hồ sơ, đạt 98,92%; số lượng hồ sơ trễ hạn 399 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,06%; số lượng hồ sơ tồn đọng 3.774 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,59%. Số hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng là do các tổ chức, cá nhân chưa đến nhận kết quả, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa bổ sung đủ các giấy tờ; công tác xác minh các hồ sơ Tư pháp rất phức tạp liên quan nhiều tỉnh, thành phố; công tác thẩm định về kinh phí cho một số đề tài, đề án khó khăn do nội dung chi chưa được quy định cụ thể; số liệu của hồ sơ địa chính giữa cấp xã và cấp huyện có nơi chưa thống nhất cần có thời gian rà soát, chỉnh lý chính xác, thống nhất…

Qua kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC của hai năm cho thấy việc đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và sự quan tâm thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các ngành, các cấp trong việc giải quyết TTHC cho nhân dân đã mang lại kết quả cao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao mức độ hài lòng trong nhân dân.

Đ. Hoàng Thái