BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cải cách thủ tục hành chính là góp phần phòng chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 08/11/2011 - 02:05

(BTNO)- Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được tổ chức vào ngày 7.11 vừa qua, hầu hết đại biểu rất quan tâm tham luận “Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Quê trình bày. Nhiều đại biểu đồng tình với quan điểm của Sở Nội vụ là công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, kinh tế tỉnh nhà ngày càng tăng trưởng khá, năng lực cạnh tranh của tỉnh ngày càng tốt hơn. Một trong những nguyên nhân tạo nên sự chuyển biến này là kết quả từ công tác cải cách hành chính một cách có hiệu quả của tỉnh. Nội dung cải cách hành chính gồm: Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước. Trong đó cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính. Hiện các cơ quan hành chính của tỉnh đang thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Công chức Sở Nội vụ tiếp công dân tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở

Đề án 30 về đơn giản hoá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành thống kê được bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 1.143 thủ tục. Giai đoạn 2 tỉnh đưa vào rà soát 1.500 thủ tục và thực hiện phương án đơn giản hoá 926 thủ tục; trong đó các sở, ngành tỉnh 707 thủ tục, huyện, thị 140 thủ tục và xã, phường 79 thủ tục. Cuối năm 2010, tỉnh đã bước sang giai đoạn 3 của Đề án 30. Hiện nay các cơ quan, đơn vị đang rà soát, cập nhật lại bộ thủ tục hành chính và sẽ trình UBND tỉnh công bố vào cuối năm 2011. Những kết quả trên đã tạo sự thuận lợi cho các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả quản lý, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tránh rườm rà, giảm thiểu đáng kể thời gian cho các tổ chức và cá nhân.

Nội dung thứ hai tỉnh đang thực hiện là cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 123 cơ quan thuộc 19 sở, ngành tỉnh, 9 huyện/thị và 95 xã, phường, thị trấn. Tỉnh đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý công việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa hiện đại tại 3 huyện Hoà Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng và Thị xã Tây Ninh. Các công việc được thực hiện liên thông tại một số ngành gồm: Cấp giấy CNQSDĐ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế doanh nghiệp; cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Đồng thời đang thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa 2 cấp chính quyền (huyện, xã) trong việc cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Tại các nơi phóng viên khảo sát, như UBND Thị xã, UBND huyện Hoà Thành, Phường 1, 2, 3 và các sở Tài chính, Tư pháp… bộ phận một cửa được bố trí phòng làm việc rộng rãi, ngăn nắp. Phía ngoài có bảng niêm yết thủ tục hành chính khá đẹp và dễ xem. Công dân, tổ chức sau khi nộp hồ sơ được nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và đúng hẹn đến nơi trả kết quả. Tất cả mọi người đến liên hệ đều được giải quyết khá nhanh, mang lại tâm lý thoải mái. Rõ ràng công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giảm nhiều phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Bên cạnh đó, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 và TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã tạo ra bước chuyển biến trong công cuộc cải cách hành chính, làm cho việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhanh gọn, chính xác hơn.

Cùng với công tác cải cách hành chính, việc bố trí nhân sự có nhiệt tâm, có năng lực và giao tiếp tốt với mọi tổ chức, công dân đã giúp cho hoạt động các cơ quan nhà nước có bước đổi mới, kỷ cương được tăng cường hơn; góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí trong tỉnh.

Võ Cường