Xã hội   Tin buồn

Cảm tạ

Cập nhật ngày: 02/11/2019 - 14:51

BTNO - Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh;

- Thành ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN Thành phố Tây Ninh;

- Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN các huyện Hòa Thành, Tân Biên, Châu Thành và Dương Minh Châu;

- Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;

- Các phòng, ban trực thuộc các huyện và thành Phố Tây Ninh;

- Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh...;

- Các gia đình thông gia, bà con láng giềng, quý ông, bà, cô, bác, anh chị em nội, ngoại, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa.

Đã đến viếng, gửi tràng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa linh cửu của mẹ, bà chúng tôi là cố cựu Thông sự Nguyễn Thị Tốt – hưởng thượng thọ 87 tuổi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình mong được sự cảm thông, niệm tình tha thứ.

Con trai Trần Minh Tân cùng toàn thể gia đình đồng cảm tạ