BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cán bộ kiểm sát phải có giấy chứng minh khi làm việc

Cập nhật ngày: 18/09/2012 - 05:24

Sáng 18.9, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức lễ công bố 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về công tác tổ chức cán bộ của ngành kiểm sát nhân dân.

Các nghị quyết gồm: trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và Giấy chứng minh kiểm sát viên; phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; tổng biên chế và số lượng kiểm sát viên, điều tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp; việc cử Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao làm thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Các nghị quyết này đều có hiệu lực từ ngày 16.8.2012.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát trong giờ làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ phải mang Giấy chứng minh kiểm sát viên. Ảnh minh hoạ

Nghị quyết về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và Giấy chứng minh kiểm sát viên quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải mang trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát trong giờ làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ; kiểm sát viên phải mang Giấy chứng minh kiểm sát viên, và không được sử dụng phù hiệu, cấp hiệu và Giấy chứng minh kiểm sát viên vào mục đích riêng cũng như dùng cho việc thay giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Việc cấp, đổi, thu hồi phù hiệu, cấp hiệu, Giấy chứng minh Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quy định. Nghị quyết này cũng quy định rõ cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp và kiểm sát viên, điều tra viên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao như sau bổ sung nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự cho Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù và đổi tên thành Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Vụ kiểm sát thi hành án được điều chỉnh nhiệm vụ và đổi tên thành Vụ kiểm sát thi hành án dân sự. Vụ hợp tác quốc tế được bổ sung nhiệm vụ quản lý các hoạt động tương trợ tư pháp hình sự cho và đổi tên thành Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự. Cục thống kê tội phạm được đổi tên thành Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin. Ban thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được đổi tên thành Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Theo CPV