BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cán bộ Văn phòng cấp uỷ phải đổi mới cách nghĩ, cách làm

Cập nhật ngày: 17/02/2012 - 12:51

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng tại hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2011 được tổ chức vào chiều ngày 16.2.2012.

Đồng chí Lê Minh Trọng nhấn mạnh, trong năm qua, cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ đã có nhiều cố gắng, đoàn kết vượt qua khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn phòng cấp uỷ các cấp đã tích cực tham mưu, phục vụ cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, nhất là giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ đã đạt được trong năm 2011.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng trao cờ đơn vị dẫn đầu và bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2011

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng lưu ý, để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ cần tăng cường hơn nữa tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới cơ chế làm việc; nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực công tác; trước hết phải là người có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm của mình; không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng về nhân cách đạo đức, lối sống, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục quan tâm đổi mới các mặt công tác văn phòng, nhất là nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Cán bộ Văn phòng cấp uỷ phải đổi mới tư duy, nhận thức trong cách nghĩ, cách làm, thường xuyên đi sâu, đi sát, nắm bắt tình hình ở cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp uỷ...

Được biết, trong năm 2011, Văn phòng Tỉnh uỷ, văn phòng các huyện, thị uỷ đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục không ngừng phấn đấu cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm; chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng chương trình công tác năm, lịch làm việc tháng, tuần và giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện theo kế hoạch, chương trình đề ra.

Văn phòng đã tham mưu, giúp cấp uỷ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt, đã tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; chỉ đạo triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh… Thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp uỷ trong lĩnh vực nội chính – tiếp dân… Các mặt công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu - công nghệ thông tin, tài chính, quản trị đều có chuyển biến tốt, từng bước đi vào nề nếp, góp phần giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết năm 2011 đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho Văn phòng Huyện uỷ Châu Thành, bằng khen cho Văn phòng Huyện uỷ Hoà Thành và Văn phòng Huyện uỷ Dương Minh Châu.

TỐ TUẤN