BAOTAYNINH.VN trên Google News

PCT UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang:

Cần chủ động phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 09/09/2014 - 12:15

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

An Tịnh là một trong 9 xã được BCĐ tỉnh chọn làm điểm tập trung xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 3 năm triển khai với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó số hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn 1,98%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 31,4 triệu đồng/người/năm.

Trong 9 tháng đầu năm, BCĐ xã vận động nhân dân đóng góp được 629 triệu đồng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 27 tuyến đường nông thôn dài hơn 7.800m. Trước khi triển khai, An Tịnh chỉ có 5 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí.

Đối với xã An Hòa, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng năm qua xã cũng có nhiều nỗ lực để đạt mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới. BCĐ xã đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, như làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế, tập trung dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn,…

An Hòa cũng đã tranh thủ, huy động tối đa các nguồn lực thông qua việc lồng ghép các chương trình dự án đang triển khai trên địa bàn và phát huy nội lực của cộng đồng dân cư. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã đã thực hiện đạt trên 80 tỷ đồng. Kết quả, sau gần 4 năm triển khai thực hiện, xã đạt 13/19 tiêu chí và được nhân dân ủng hộ, nhất trí cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang yêu cầu BCĐ 2 xã điểm cần chủ động phát huy nội lực, huy động sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân. Trong quá trình xây dựng phải đặc biệt chú ý quy hoạch hợp lý, tiếp tục cải thiện, nâng chất một số hạn chế trong các tiêu chí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến ấp và các đoàn thể phải cụ thể hơn, bàn việc theo chủ đề thiết thực với cuộc sống, công khai quy hoạnh, đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện đạt kế hoạch về tiến độ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

H.S