BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần có cơ chế thuê lực lượng, phương tiện cảnh vệ của nước ngoài 

Cập nhật ngày: 13/06/2024 - 08:25

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ quy định rõ việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài là chỉ trong trường hợp thật sự cần thiết, khi đã sử dụng tất cả các nguồn nhân lực và phương tiện, thiết bị mang theo mà vẫn không đáp ứng được công tác cảnh vệ.

Chiều 12/6, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật.


Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật. Trong đó có nội dung về bổ sung quy định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện công tác cảnh vệ (khoản 13 Điều 1).

Theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, nhiều ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị quy định thuê trong trường hợp bất khả kháng; quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, nguồn kinh phí chi trả, bồi thường thiệt hại nếu có; đề nghị giao Chính phủ hoặc Bộ Tài chính quy định chi tiết về tiêu chuẩn và chế độ chi tiêu, định mức, thanh quyết toán về thuê lực lượng, phương tiện ở nước ngoài; làm rõ thuê lực lượng, phương tiện trong nước hay của nước ngoài và ưu tiên thuê trong nước; đề nghị quy định chặt chẽ, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thường trực UBQPAN thấy rằng, thực tiễn thực hiện công tác cảnh vệ đối với lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khi đi công tác nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các điều kiện về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật.  

Do đó, cần phải có cơ chế cho lực lượng Cảnh vệ chủ động thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài (không phải trong nước) trong trường hợp bất khả kháng là khi đã sử dụng tất cả các nguồn nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật mang theo mà không đáp ứng được yêu cầu của công tác cảnh vệ. Vì vậy, dự thảo Luật bổ sung quy định Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội có quyền quyết định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài là phù hợp, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác cảnh vệ. 

Nguồn kinh phí để thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài là ngân sách nhà nước. Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, định mức, thanh quyết toán việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phải căn cứ vào pháp luật của nước sở tại và pháp luật của Việt Nam để thực hiện, trong đó có pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý tài sản công.

Dự thảo Luật này không quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, định mức, thanh quyết toán việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của lực lượng Cảnh vệ. 

Hơn nữa, để bảo đảm chặt chẽ trong việc thực hiện, dự thảo Luật đã quy định rõ việc thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của nước ngoài là chỉ trong trong trường hợp thật sự cần thiết, khi đã sử dụng tất cả các nguồn nhân lực và phương tiện, thiết bị mang theo mà vẫn không đáp ứng được công tác cảnh vệ. Vì vậy, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho giữ như quy định tại điểm a khoản 13 Điều 1 (bổ sung điểm g2 khoản 1 Điều 30) của dự thảo Luật. 

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nhất trí với quy định thuê lực lượng, phương tiện cảnh vệ, ông Vũ Hải Hà cho rằng, quy trình thực hiện việc thuê phải theo hình thức rút gọn các quy định pháp luật về quản lý tài sản công.

“Thời điểm diễn ra hoạt động đối ngoại rất nhanh, chúng ta không thể thực hiện theo quy trình, quy định pháp luật trong nước để triển khai đấu thầu” - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nói./.

Nguồn dangcongsan