UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11:

Cần có những nguồn thu mới bền vững, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo 

Cập nhật ngày: 09/11/2019 - 11:09

BTNO - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 diễn ra vào chiều 8.11.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến đồng chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong cuộc họp này, các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp cho ý kiến nhiều nội dung, bao gồm: Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, dự toán NSNN năm 2020, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020 và báo cáo kế hoạch tài chính -  ngân sách 3 năm 2020 – 2022; Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 2024; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, ước thực hiện tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 9.366 tỷ đồng, đạt 117,1% dự toán, tăng 22,1% so cùng kỳ (CK). Trong đó, thu nội địa 8.000 tỷ đồng, đạt 108,8% dự toán, tăng 17,6% so CK; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.366 tỷ đồng, đạt 210,2% dự toán, tăng 59,1% so CK. Dự kiến có 12/16 khoản thu vượt dự toán; 9/9 huyện, thành phố đều đạt và vượt dự toán, trong đó huyện Dương Minh Châu vượt dự toán cao nhất (37%), huyện Gò Dầu vượt dự toán thấp nhất (4,9%).

Về chi NSNN, hầu hết các khoản chi dự kiến đều đạt, vượt dự toán và đảm bảo cơ bản các nhu cầu về chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên. Ước tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh là 9.920,5 tỷ đồng, đạt 112,7% dự toán, tăng 9,5% so CK. Một số khoản chi vượt dự toán như chi đầu tư phát triển 118,4% tăng 19% so CK; chi thường xuyên 106,6%, tăng 18,9% so CK; chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 177,8% tăng 35,2% so CK.

Về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020, dự toán thu NSNN là 9.650 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 8.950 tỷ đồng, thu XNK 700 tỷ đồng); dự toán chi ngân sách địa phương là trên 10.823 tỷ đồng (trong đó, chi cân đối ngân sách địa phường trên 9.875 tỷ đồng; chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ trên 948 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Văn Đước – Giám đốc Sở Tài chính trình bày các báo cáo về thu chi NSNN.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp đều cơ bản thống nhất báo cáo của Sở Tài chính. Đây là năm Tây Ninh thực hiện tiến độ thu NSNN tốt nhất trong những năm gần đây, dự kiến vượt dự toán với tỷ lệ cao.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị các sở ngành, địa phương xem lại các phụ lục, số liệu kèm theo trong các báo cáo do Sở Tài chính trình bày để có góp ý, sớm gửi lại cho Sở Tài chính tổng hợp. Đối với nhiệm vụ thu NSNN, Sở Tài chính phối hợp các ngành liên quan rà lại các dự án đã đầu tư, đặc biệt là ở các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, kể cả dự án mới.

Về chi NSNN, cân đối thêm cho chi sự nghiệp giao thông; kiểm tra nhắc nhở các đơn vị, địa phương giải ngân hết kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019. Riêng nguồn chi NSNN năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019, phải hoàn thành trong tháng 12.2019. Năm 2019, đơn vị, địa phương nào để tình trạng chuyển nguồn chi ngân sách sang năm sau sẽ bị kiểm điểm xử lý trách nhiệm.

Trong tổng thu NSNN hiện nay chủ yếu vẫn là từ thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài chính đề xuất những nguồn thu mới, bền vững hơn, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo và cố gắng tự cân đối chi thường xuyên.

Đối với nội dung về tình hình xây dựng và đề xuất bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường tham khảo thêm cách làm của một số tỉnh lân cận để nghiên cứu, học tập. Sở Tài nguyên và Môi trường gấp rút phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện lại tờ trình, trong đó nêu rõ hơn các vấn đề: lý do xây dựng lại bảng giá đất; nguyên tắc xây dựng, các tiêu chí, phương pháp xây dựng bảng giá đất; những nội dung cơ bản trong bảng giá đất…

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến sớm chủ trì họp Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất cấp tỉnh để đi đến thống nhất, hoàn thiện bảng giá đất, tiến tới trình HĐND tỉnh thông qua, áp dụng từ năm 2020-2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020. Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, năm 2019 đã có 11 vụ tham nhũng bị khởi tố, trong đó có 2 vụ liên quan tới các cá nhân thuộc cơ quan tư pháp ở Châu Thành và Tân Châu.

Đây là một báo cáo rất quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu đóng góp ý kiến để Thanh tra tỉnh hoàn thiện báo cáo, đồng thời tự rút kinh nghiệm từ những vụ việc cụ thể để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tốt hơn.

Phương Thúy