Cần đổi mới và nâng cao chất lượng HĐND hai cấp 

Cập nhật ngày: 19/01/2022 - 00:45

BTN - Chiều 18.1, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động HĐND năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 kết hợp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

Thường trực HĐND tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các Ban trực thuộc HĐND tỉnh.

Dự tại điểm cầu tỉnh có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong.

Năm 2021, HĐND hai cấp đã tham gia và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền. Kết quả đã bầu được 6 vị đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 294 đại biểu HĐND cấp huyện.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua 12 nghị quyết, tiến hành miễn nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu và bầu các chức danh của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, tổ chức thành công hai kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua 37 báo cáo, 56 nghị quyết.

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 4 cuộc giám sát, trong đó giám sát chuyên đề về tình hình thu ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020, giám sát thường xuyên việc giải quyết kiến nghị của cử tri và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Định kỳ hằng quý, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác chỉ đạo, điều hoà, phối hợp giám sát để tránh trùng lặp thời gian, đối tượng giám sát, khảo sát. Đồng thời, phối hợp với Ban Thường trực MTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã tổ chức hai đợt tiếp xúc cử tri.

Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đến nay hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các ngành chuyên môn trả lời, giải quyết. Nội dung trả lời, giải quyết cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trả lời chưa đi vào trọng tâm, chưa xác định lộ trình hoặc biện pháp giải quyết thoả đáng, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo giám sát tại kỳ họp HĐND và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý.

Chương trình Tiếng nói cử tri tiếp tục được quan tâm, trong năm 2021, Ban biên tập chương trình đã xây dựng và phát sóng 44 chương trình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 54 bài viết trên Báo Tây Ninh. Nội dung chương trình cơ bản đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các ngành chức năng.

Đối với hoạt động của HĐND cấp huyện, trong năm, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố phối hợp UBND và các cơ quan liên quan tổ chức thành công 29 kỳ họp, thông qua 352 nghị quyết; tổ chức 90 cuộc giám sát, khảo sát và 13 phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND. Các tham luận, thảo luận tại hội nghị đã nêu nhiều kinh nghiệm tốt, các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chỉ đạo với tinh thần đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, trong thời gian tới, HĐND các cấp quan tâm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND ở tất cả các khâu và bám sát tình hình thực tế, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN cùng cấp đề xuất, chuẩn bị nội dung kỳ họp đúng quy trình, thời gian, chất lượng, kiên quyết không trình những nội dung không bảo đảm chất lượng. Lựa chọn những vấn đề “nóng” được đông đảo cử tri quan tâm để chất vấn, đưa việc chất vấn đi vào chiều sâu, chất lượng, có tính phản biện cao để tìm ra giải pháp tháo gỡ bất cập, khắc phục khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Các cơ quan tăng cường chất lượng thẩm tra các báo cáo dự thảo, phối hợp cơ quan soạn thảo ngay từ đầu và có khảo sát thực tế, tham vấn các chuyên gia, phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQVN, các đoàn thể đối với các nội dung, vấn đề trình kỳ họp.

Công tác điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát phải được thực hiện tốt để giám sát không chồng chéo về địa bàn; xác định rõ thông tin cần thu thập để đơn vị được giám sát có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng; cần mời thêm các chuyên gia, đại biểu hiểu sâu vấn đề giám sát. Các đoàn khảo sát thực tế cần tổng hợp thông tin thực tiễn, xác định các vấn đề còn bất cập để cung cấp thông tin cho các đoàn giám sát sao cho có trọng tâm, trọng điểm. 

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và MTTQVN cùng cấp, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri với các cách thức điều hành linh hoạt.

Các đại biểu cần chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo, lựa chọn các vấn đề phù hợp với đối tượng cử tri, gợi mở vấn đề để cử tri đóng góp nhiều ý kiến. Ngoài tiếp xúc cử tri thường xuyên, định kỳ, cần tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề để đại biểu có cơ hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của cử tri, có nhiều cử tri tham gia, tránh chỉ có những cử tri “chuyên nghiệp”.

Đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông để truyền đạt thông tin hai chiều về hoạt động của HĐND cũng như phản ánh, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu, tổ đại biểu quan tâm hơn việc đôn đốc, giám sát tiến độ xử lý của cơ quan chức năng về các vấn đề cử tri nêu.

Tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát động phong trào thi đua năm 2022 và cùng với các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các Ban HĐND tỉnh.

Phương Thuý