Cần sửa đổi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh BĐS

Cập nhật ngày: 21/09/2011 - 12:54

Ngày 21.9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo “Báo cáo rà soát Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản” nhằm đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại, “làm khó” cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2009. Từ khi được thực hiện đến nay, Luật đã tạo được sự đổi mới khá toàn diện của hệ thống pháp luật về đất đai của Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã nảy sinh một số vấn đề trong công tác quản lý, sử dụng đất đai cần sớm được khắc phục như các quy định về sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất còn chung chung, chưa rõ ràng về chỉ tiêu sử dụng nhà đất.

Một số đại biểu còn đánh giá cơ chế quản lý tài chính đất đai cũng chưa đồng bộ, hiệu quả thấp. Việc định giá đất nhìn chung chưa đảm bảo nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, làm cho giá đất theo khung giá do Nhà nước quy định với giá thực tế còn chênh lệnh khá cao, dẫn tới khiếu kiện, thu hồi đất thường xuyên xảy ra.

Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết chính vì những bất cập trên, một vấn đề được đặt ra là cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và cải cách thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa, phát huy tốt nguồn lực đất đai, thuận lợi hơn cho người sử dụng đất và đảm bảo chặt chẽ về pháp luật.

Báo cáo rà soát Luật Kinh doanh bất động sản cũng được đưa ra thảo luận tại hội thảo. Ông Phạm Sĩ Liêm, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cho rằng những quy định trong các luật khác nhau có liên quan tới bất động sản không thống nhất với nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau.

Không chỉ trong các luật, tình trạng phân tán, chồng chéo, trùng lặp và mâu thuẫn như vậy còn tồn tại trong các Nghị định, Thông tư của các bộ, ngành và văn bản pháp quy của các địa phương. Do vậy, Luật cần được sửa đổi và thu gọn trong phạm vi kinh doanh bất động sản.

Vấn đề về thù lao, hoa hồng môi giới trong kinh doanh bất động sản cũng được nhấn mạnh. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội bất động sản cho biết, cần quy định cụ thể mức thù lao, hoa hồng (tỷ lệ tối đa hoặc giá trị tối đa) thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản, khắc phục tình trạng hiện nay mỗi nơi mỗi giá, làm cho thị trường bất động sản kém minh bạch và dễ tạo kẽ hở cho “cò bất động sản” trục lợi.

(Theo TTXVN/Vietnam+)