BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần tạo chuyển biến trong việc thực hiện nếp sống văn minh

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 06:11

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 27CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ngày 6.5 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để tổng kết việc thực hiện Chỉ thị quan trọng này. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tổng kết có lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Hội nghị thống nhất cho rằng việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27CT/TW là rất đúng đắn, phù hợp với mong muốn của tuyệt đại bộ phận nhân dân. Chỉ thị 27CT/TW ra đời ngày 12.1.1998, trong bối cảnh đất nước đang có những chuyển biến nhanh về kinh tế, nhiều xu hướng “ngoại hoá” không phù hợp với thuần phong mỹ tục, “phú quý sinh lễ nghĩa” phát triển tràn lan. Vì vậy, sau khi Chỉ thị 27 được ban hành, cả hệ thống chính trị đã đồng loạt triển khai và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện sôi nổi đã có tác dụng điều chỉnh hành vi về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cho toàn xã hội.

Tuy vậy, những kết quả đó không được duy trì thường xuyên. Những năm gần đây, việc thực hiện Chỉ thị có dấu hiệu chững lại. Tình trạng tổ chức đám cưới, đám tang, lễ hội phô trương, nhiều nghi thức rườm rà, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, kinh tế, gây phiền nhiễu trong xã hội đã diễn ra. Đặc biệt tình hình mê tín dị đoan phát triển rất phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần có những chế tài cụ thể hơn nữa để có thể xử lý những vi phạm trong việc xây dựng nếp sống văn minh. So với 10 năm trước, với nhiều công cụ thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả, chúng ta cần sử dụng lợi thế này mạnh hơn nữa để tác động tới người dân, tới dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng đề xuất cần tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản luật pháp chi phối những hoạt động cưới, tang,lế hội. Phó Thủ tướng đề nghị cần hướng dẫn xây dựng những mô hình mẫu, chuẩn hóa những quy định trong việc cưới, tang, lễ hội sao cho khoa học, thuyết phục được người dân nhất là ở những thành phố lớn, trên cơ sở đặc thù của từng địa phương, không áp đặt máy móc. Trước những yêu cầu cấp thiết về quản lý lễ hội (8.000 lễ hội/năm), Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa-Thể thao –Du lịch cần sớm tổ chức hội thảo sơ kết theo chuyên đề về lễ hội trên toàn quốc. Qua sơ kết đó sẽ đúc rút được những bài học cần thiết để xây dựng các chế tài quản lý lễ hội.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao bài phát biểu sâu sắc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đồng thời nhấn mạnh quan điểm: Văn hóa là một mặt trận, xây dựng văn minh, văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi có ý chí cách mạng rất kiên trì, bền bỉ. Chúng ta cần thấm nhuần sâu sắc các quan điểm trên trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội từ nay về sau. Đó là nhân tố sâu xa quyết định thành công của chúng ta trước ý nghĩa chính trị to lớn của Chỉ thị 27CT/TW.

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý: Sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ xem xét và ban hành Chỉ thị mới để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt thành những đợt sinh hoạt lớn trong toàn dân, toàn quân. Cần đa dạng hơn nữa những hình thức tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị 27. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát lại những văn bản liên quan đến quản lý, tổ chức các hoạt động về việc cưới, việc tang và lễ hội trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định, nhân tố quyết định chính đó là mỗi Đảng viên cần gương mẫu,nghiêm túc chấp hành và thực hiện đầy đủ tinh thần của Chỉ thị 27, các cấp ủy Đảng cần đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, kiểm điểm, làm rõ và xử lý nghiêm những Đảng viên có vi phạm Chỉ thị. Phải coi việc thực hiện Chỉ thị này là nhiệm vụ quan trọng trong nội dung Nghị quyết của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp trong tư tưởng đạo đức, lối sống của một số Đảng viên.

(Theo chinhphu.vn)