BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần xây dựng điển hình, làm đầu tàu phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 18/03/2011 - 11:25

Ngày 17.3.2011, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (BCĐ KTTT) tỉnh họp đánh giá công tác năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Minh Trọng chủ trì hội nghị.

Báo cáo do Liên minh HTX tỉnh (Thường trực BCĐ) cho thấy: Toàn tỉnh hiện có 4.400 tổ hợp tác, với 71.800 thành viên. Về hợp tác xã (HTX) có 90 HTX, thu hút hơn 29.700 xã viên; năm 2010 thành lập mới 3 HTX, 29 xã viên và hơn 200 lao động. Các HTX hoạt động trên 5 lĩnh vực: Nông nghiệp 46 HTX; tiểu thủ công nghiệp 12 HTX; thương mại 1 HTX; giao thông vận tải 12 HTX; vệ sinh môi trường 1 HTX và tín dụng nhân dân 18 quỹ. Trong 90 HTX có 32 HTX hoạt động khá giỏi; 46 HTX trung bình; 9 HTX yếu kém. So với năm 2009 giảm 8 HTX, nhưng số xã viên lại tăng thêm 2.238 xã viên. Trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động của HTX gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt, do vậy hoạt động HTX có xu hướng giảm. Tuy nhiên vẫn còn một số HTX hoạt động có hiệu quả cao, thu hút được đông đảo xã viên như HTX  DVNN Tân Tiến, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. HTX Tân Tiến đã vươn lên tự khẳng định mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã viên; được Liên minh HTX Việt Nam công nhận trong nhóm 100 HTX mạnh toàn quốc.

Đồng chí Lê Minh Trọng chủ trì hội nghị

Về hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp từng bước được kiện toàn, đi vào hoạt động có nề nếp, nắm bắt kịp thời tình hình, tâm tư nguyện vọng của các Ban Chủ nhiệm và xã viên; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc đổi mới, phát triển KTTT trên phạm vi toàn tỉnh. Các HTX hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ như: Lĩnh vực nông nghiệp khó khăn về đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là trình độ chuyên môn chưa được đào tạo; không tìm được đầu ra cho sản phẩm của xã viên; thiếu vốn, thiếu trang bị, vật tư, máy móc. Lĩnh vực phi nông nghiệp tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, thiếu vốn để đổi mới trang bị, phương tiện và mở rộng quy mô. Lĩnh vực tín dụng, chịu ảnh hưởng của việc cạnh tranh gay gắt, trong khi nguồn vốn của các quỹ tín dụng chỉ có hạn v.v…

Trong xu thế hội nhập với nền kinh tế quốc tế, nhu cầu hợp tác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sức mạnh cạnh tranh là yêu cầu bức thiết. Nhất là đối với mô hình kinh tế gia đình, nhỏ lẻ hiện nay vai trò của mô hình kinh tế hợp tác là rất quan trọng.

Tham gia ý kiến thảo luận, các thành viên BCĐ phát biểu tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong phương thức hoạt động của các HTX; theo đó hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển KTTT chậm được đổi mới, một số địa phương, ngành chức năng chưa thật sự quan tâm đến lĩnh vực KTTT, chưa có biện pháp giúp các HTX tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng nhấn mạnh: Phải tập trung củng cố các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên. Rà soát lại quy chế hoạt động, làm tham mưu thật tốt cho cấp uỷ, chính quyền về đẩy mạnh, đổi mới KTTT; giúp các HTX hoạt động có hiệu quả để thu hút nông dân, tạo sức mạnh trong sản xuất kinh doanh, và cạnh tranh lành mạnh. Tiến hành kiểm tra, khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động của lĩnh vực KTTT để chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5, khoá IX của Đảng về đổi mới và phát triển KTTT. Chuẩn bị thật tốt kế hoạch phát triển KTTT gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Chú trọng đến khu vực  kinh tế dịch vụ, thương mại; phải phát hiện, xây dựng được nhân tố điển hình, làm đầu tàu trong xây dựng mô hình KTTT.

KHẮC  LUÂN