Cảnh báo mạo danh ngành điện gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

Cập nhật ngày: 03/06/2022 - 11:29

BTNO - Cảnh báo mạo danh ngành điện gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TQC