Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu 54 đồng chí

Cập nhật ngày: 12/10/2020 - 01:14

BTN - Đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, dự kiến Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí - giảm 2 đồng chí, tỷ lệ 3,92% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Mới đây, tại buổi họp báo thông tin về việc chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, dự kiến Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí - giảm 2 đồng chí, tỷ lệ 3,92% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 (51 đồng chí); danh sách nhân sự do cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu gồm 54 đồng chí, dự kiến bầu 47 đồng chí (khuyết 2), số dư 14,89%.

Dự kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI gồm 15 đồng chí; danh sách nhân sự do cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu gồm 17 đồng chí, dự kiến bầu 15 đồng chí, số dư 13,33%.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Yến Mai, phương án nhân sự Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 bám sát tiêu chuẩn, điều kiện theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 89-QÐ/TW, Quy định số 214-QÐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Việc giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu đã được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, mở rộng dân chủ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 14.10 đến hết ngày 16.10.2020, tại hội trường Tỉnh uỷ. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Thông qua Ðại hội nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn diện của tổ chức Ðảng trong toàn Ðảng bộ. Trên cơ sở phát huy dân chủ, Ðại hội tập trung năng lực trí tuệ và bản lĩnh của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, định ra đường lối chính trị đúng đắn; tăng cường đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Ðảng, xây dựng nội bộ Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Ðại hội đề ra.

Ð.H.T