Cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính thuế 

Cập nhật ngày: 26/02/2020 - 19:26

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nghiên cứu cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính thuế, vì hiện nay còn đến 304 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, 188 thủ tục hành chính đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4...

 Hình ảnh  tại Hội nghị. (Ảnh: M.P)

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố.  

Cắt giảm gần 3.000 đầu mối sau khi sắp xếp lại bộ máy

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn hệ thống thuế sẽ phải hợp nhất khoảng 548 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực trong lộ trình đến hết năm 2020. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/2 toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các Chi cục Thuế. Từ 711 chi cục cấp tỉnh, huyện, đến nay, cả nước chỉ còn 415 Chi cục Thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng so mục tiêu đã đề ra.

Đề cập cụ thể đến kết quả đã đạt được, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, từ ngày 1/1/2018 đến nay, Bộ đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, qua đó đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, giảm trên 2.044 vị trí chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ, đội trở lên. Trong đó: Tổng cục Thuế giảm được 2.485 đầu mối (27 phòng thuộc Tổng cục Thuế; 62 phòng của cục thuế tỉnh/thành phố; giảm 296 chi cục thuế tại các cục thuế tỉnh/thành phố; giảm 2.100 đội thuế thuộc chi cục thuế); Kho bạc Nhà nước (KBNN) giảm được 234 đầu mối (186 phòng và tương đương thuộc KBNN cấp tỉnh, 48 phòng giao dịch thuộc KBNN quận, huyện tương đương cấp chi cục); Tổng cục Hải quan giảm được 253 đầu mối (14 chi cục; 239 tổ, đội); Tổng cục Dự trữ Nhà nước giảm được 13 đầu mối (4 chi cục; 9 bộ phận tương đương cấp tổ/đội).

Ngoài ra, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 9 đơn vị (từ 36 đơn vị xuống còn 27 đơn vị) do sáp nhập, giải thể để giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; giải thể 6 đơn vị sự nghiệp cấp cục thuộc Bộ..

“Kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp; qua đó, giảm số vị trí chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp chi cục và cấp đội; thanh lọc bộ máy, góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức của ngành; đồng thời, gắn cải cách bộ máy với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành; thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành Tài chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị .(Ảnh: M.P) 

Nghiên cứu cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính thuế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả tổ chức lại một bước hệ thống ngành Thuế là tấm gương tốt, là việc khó mà ngành đã đạt được, từ đó thúc đẩy các cấp, một số ngành Trung ương nghiên cứu, vận dụng để tinh gọn bộ máy mà vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả này càng có ý nghĩa quan trọng khi hiện nay cả nước đang thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch covid-19, vừa triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, mô hình mới của ngành Thuế đã gọn nhẹ hơn. Số lượng chi cục ở cấp tỉnh, cấp huyện giảm xuống từ 711 xuống 415 chi cục, giảm đến 2.100 đội thuế và từ đó, giảm biên chế hết sức mạnh mẽ. Mặc dù triển khai sắp xếp lại bộ máy, nhiệm vụ thu thuế,  nhưng nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách Nhà nước vẫn được bảo đảm. Toàn ngành đã thu 1,27 triệu tỷ đồng, vượt thu 9,3%. Lần đầu tiên, cả 63 tỉnh, thành phố đều thu ngân sách vượt kế hoạch. Thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính về thuế. Mức độ hài lòng của người dân, của người nộp thuế tăng từ 75% năm 2016 lên 78% năm 2019.

Đánh giá nguyên nhân của thành công này, Thủ tướng cho rằng, đó là quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống, nhất là lãnh đạo Bộ Tài chính; biết phát huy truyền thống của ngành, “hội nhập quốc tế nhưng không quên truyền thống”; hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại hóa, hội nhập, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội; áp dụng công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn còn xảy ra mà dư luận đã phản ánh trong thời gian qua. Kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, vẫn còn hiện tượng cán bộ vi phạm phải xử lý. Vẫn còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", tình trạng nợ đọng thuế, chây ì nộp thuế, trốn thuế, chuyển giá vẫn diễn ra. Việc nắm bắt nguồn thu, số thu còn chưa kịp thời. Việc dự báo đánh giá tình hình thu còn chưa sát thực tế phát sinh, còn bị động cho việc điều hành ngân sách nhà nước...

Trong bối cảnh cả nước vừa chống dịch, vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho rằng, Bộ Tài chính, ngành Thuế cần có chương trình tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế. Phấn đấu nâng hạng chỉ số nộp thuế từ 7-10 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin tốt hơn, hiện đại hóa ngành Thuế mạnh mẽ hơn. Tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Ngành Thuế phải tiên phong trong vấn đề này. Thực hiện tốt chiến lược về nguồn nhân lực một cách công khai, minh bạch trong công tác cán bộ của toàn hệ thống, nhất là khi sắp xếp bộ máy. Phải tìm những cán bộ giỏi, có đức, có tài để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường quản lý, ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn thuế.

Thủ tướng đặt vấn đề, làm sao nghiên cứu cắt giảm hơn nữa thủ tục hành chính thuế vì hiện nay còn đến 304 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, 188 thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Liệu chúng ta có thể tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa được 10% thủ tục hành chính không và phấn đấu 2020, nâng 50% số thủ tục hành chính cấp độ 1, 2 lên cấp độ 3, 4 được không? Thủ tướng lưu ý là vẫn còn một số cán bộ ngành Thuế nhũng nhiễu, thờ ơ, chưa mạnh dạn đề xuất tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân. Chúng ta cần có biện pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ sự thờ ơ này. Phải kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, thoái hóa biến chất. Công tác cán bộ ở ngành Thuế từ Tổng cục, Cục, Chi cục phải làm bài bản, chặt chẽ,  công khai, minh bạch, công tâm, khách quan.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã bấm nút hòa mạng các Chi cục Thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung của cả nước./.

Nguồn dangcongsan