BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và công tác đoàn thể

Cập nhật ngày: 28/03/2014 - 07:01

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, báo cáo tổng kết công tác đoàn, hội năm 2013 và chương trình công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, kế hoạch công tác Đoàn, Hội phụ nữ trong năm 2014.

Trong năm 2013 Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong công tác, góp phần thực hiện hoàn thành nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.

Trong công tác đoàn thể, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATN quan tâm, tạo mọi điều kiện để đoàn, hội tổ chức hoạt động và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận những mặt làm được và chưa được để từ đó rút ra kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng và lãnh đạo thực hiện các mặt công tác trọng tâm theo nghị quyết của Đảng ủy đề ra trong năm 2014.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013, 1 chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 3 năm liền, 2 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền.

Có 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ, 8 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2013 cũng được biểu dương, khen thưởng.

Phạm Công – Thu Huê