BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật ngày: 18/09/2012 - 11:15

(BTN)- Trước tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương có chiều hướng diễn biến phức tạp, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại một số địa phương hiệu quả thấp và còn tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh cần tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Công chức Sở Nội vụ tiếp công dân tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh chủ động chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; xác định rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những yếu kém trong quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, chế độ chính sách, pháp luật không còn phù hợp trong quá trình thực hiện.

Đối với các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo dứt điểm. Trường hợp công dân ở địa phương tập trung đi khiếu nại, tố cáo đông người đến các cơ quan ở tỉnh và Trung ương thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã và cán bộ có thẩm quyền phối hợp Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời, không để công dân tập trung gây mất an ninh trật tự công cộng.

Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, yếu kém trong quản lý Nhà nước nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là công tác quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh cũng lưu ý, cần chú trọng làm tốt công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng chính sách, đúng pháp luật. Trường hợp bắt buộc phải cưỡng chế thì phải xây dựng kế hoạch, có biện pháp chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối; không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong việc cưỡng chế.

Thống kê, rà soát những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và có kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Trong quá trình giải quyết, phải làm rõ nguyên nhân phát sinh, tồn đọng kéo dài; mời các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tham gia tuyên truyền, vận động, đối thoại trong quá trình giải quyết, đảm bảo giải quyết đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi, chấm dứt được khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Quản lý chặt chẽ, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực thi hành nhất là những vụ việc đã có ý kiến kết luận của bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh. Nếu có vướng mắc trong tổ chức thực hiện phải chủ động tìm biện pháp giải quyết; nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và sở, ban ngành chức năng liên quan.

Minh Nguyệt