BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao

Cập nhật ngày: 07/08/2012 - 07:17

(BTNO)- Ngày 6.8, HĐND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012. Ông Võ Hùng Việt – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đến dự hội nghị có ông Lê Minh Trọng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, ông Huỳnh Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2012, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, các bước chuẩn bị và tiến hành kỳ họp đều đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đều được quan tâm chuẩn bị chu đáo về mặt hình thức và nội dung. Kỳ họp đảm bảo tập trung, dân chủ, cởi mở, phát huy được trí tuệ tập thể của đại biểu trong quá trình thảo luận và biểu quyết, các nghị quyết được HĐND thông qua đạt được sự thống nhất cao. Hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, trong đó Thường trực HĐND đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế và phối hợp với UBND tỉnh thống nhất hướng giải quyết một số vụ việc khiếu kiện bức xúc, có nhiều tình tiết phức tạp.

Tổ đại biểu và đại biểu HĐND triển khai các mặt hoạt động theo chương trình, kế hoạch năm 2012, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật và Quy chế, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND trong 6 tháng đầu năm 2012 cũng còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh chưa đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; kỳ họp giữa năm 2012 còn bổ sung nhiều nội dung ngoài chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND; việc xem xét giải quyết các các ý kiến, kiến nghị qua giám sát, khảo sát và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, mặc dù được quan tâm chỉ đạo, nhưng tiến độ giải quyết còn chậm, nhất là một số vụ khiếu kiện tồn đọng, bức xúc. Việc xử lý, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhìn chung còn chậm, một số nội dung trả lời chưa thuyết phục; việc rà soát, đôn đốc các cơ quan giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được thực hiện thường xuyên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Minh Trọng thống nhất với báo cáo của HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực đầu tư nghiên cứu để nâng cao kỹ năng đại biểu, đảm bảo nhu cầu phát triển; đại biểu phải nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước để tuyên truyền vận động cử tri thực hiện;...

Kim Chi