BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Công tác thi đua, khen thưởng là đòn bẩy động viên các tập thể, các nhân nỗ lực phấn đấu

Cập nhật ngày: 27/04/2010 - 04:47
HTML clipboard

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2005 – 2009), UBND huyện Châu Thành đánh giá, các phong trào thi đua do Đảng lãnh đạo, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động đã được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Với khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Người thi đua là người yêu nước”, từng tập thể, cá nhân hăng hái công tác, lao động sản xuất, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng- an ninh hằng năm.

Kinh tế của huyện duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, ổn định và phát triển theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2005 là 905 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2010 là 1.600 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 12%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ nghị quyết đề ra năm 2005 là 63% - 15% - 22%, ước thực hiện năm 2010 là 52,6% - 18,9% - 28,5%. Thu cân đối ngân sách ước thực hiện năm 2009 là 43,125 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, tăng 19% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người theo giá cố định 6,391 triệu đồng, đạt 103% KH, tăng 13,04%; theo giá hiện hành 14,051 triệu đồng, đạt 93,36% KH, tăng 14,54%. Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện ở huyện trên 99%, đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ điện thoại 15 máy/100 dân (KH 13 máy/ 100 dân).

Các tập thể được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, quyên góp cho Quỹ Vì người nghèo năm 2009 của huyện Châu Thành

Trong 5 năm qua, các ngành, các cấp trong huyện đã vận động xây tặng hơn 1.000 căn nhà ĐĐK, hàng trăm căn nhà tình nghĩa, tình thương, thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo… tỷ lệ hộ nghèo Trung ương năm 2005 chiếm 10,7% giảm xuống còn 3,87% năm 2009; hộ nghèo liền hệ năm 2005 chiếm 5% giảm còn 3,23% năm 2009.

Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, đã có 13.015 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” (đạt 92%), trong đó bình chọn 1.207 gia đình văn hoá tiêu biểu và 4.526 gương ông, bà, cha, mẹ mẫu mực; 14 khu dân cư tiên tiến, 60/74 ấp (khu phố) đạt danh hiệu “Ấp (khu phố) văn hoá”, 2 xã (thị trấn) văn hoá…

Từ năm 2005 đến nay, công tác thi đua, khen thưởng ở huyện Châu Thành đã từng bước đi vào nề nếp, ổn định, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác thi đua, khen thưởng là đòn bẩy để động viên, khuyến khích mọi người nỗ lực phấn đấu lao động, học tập, cống hiến sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.

Với những thành tích đó, trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua như: 2 huân chương lao động, 4 huy chương các loại, 4 bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 7 cờ thi đua và 487 bằng khen của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

THU HUYÊN