BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Diện tích cây trồng bị sâu, bệnh tăng cao so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 03/10/2010 - 10:28

Ngành chức năng huyện Châu Thành cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2010, diện tích lúa trên địa bàn huyện bị nhiễm sâu, bệnh lên đến 33.190 ha, tăng 134,5% so cùng kỳ năm 2009 (14.154 ha). Trong đó, có 13.055 ha lúa nhiễm rầy nâu (178,5 ha nhiễm nặng), tăng 56,2% so cùng kỳ năm 2009; gần 1.300 ha nhiễm sâu cuốn lá ở mức độ nhẹ (thấp hơn năm trước 34%); 445 ha nhiễm sâu đục thân, gây thiệt hại nhẹ (tăng 65,4% so cùng kỳ); 211 ha nhiễm bọ trĩ (tăng 50,7% so cùng kỳ); 917 ha nhiễm bệnh đốm vằn mức nhẹ (thấp hơn 22,5% so cùng kỳ); 106 ha nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông và 1.144,5 ha nhiễm bệnh đạo ôn lá (thấp hơn năm 2009); 6.350 ha nhiễm bệnh cháy bìa lá (tăng gần 25 lần so cùng kỳ); 185 ha nhiễm sâu keo; 9.316 ha nhiễm rầy cánh phấn, trong đó có 670 ha nhiễm nặng.

Ngoài lúa, nhiều cây trồng khác cũng bị sâu, bệnh hại như: 246 ha đậu phộng nhiễm sâu khoang (gần gấp 4 lần so cùng kỳ), 30 ha nhiễm sâu xanh và 46 ha nhiễm bệnh đốm lá; trên cây rau, có 3.575 ha bị sâu, bệnh hại (tăng 33,5% so cùng kỳ): 860 ha bị sâu xanh, 919 ha bị sâu đục trái (tăng gần 40 lần so cùng kỳ), 80 ha bị bọ trĩ, 161 ha bị sâu tơ, 86 ha bị rầy xanh, 1.021 ha bị thán thư, 141 ha bị bọ nhảy, gần 300 ha bị rầy mềm, 8 ha bị thối nhũn… Trên địa bàn huyện Châu Thành, trong 9 tháng qua cũng đã có 132 ha cây cao su nhiễm bệnh rụng lá; 140 ha mì nhiễm nhện đỏ. Đáng mừng là năm nay, diện tích mía nhiễm bệnh rượu giảm rất nhiều so với năm trước, chỉ có 12 ha, bằng 6,1% so cùng kỳ do rút kinh nghiệm từ những năm trước về giống và quy trình chăm sóc.

Ông Lương Nguyễn Đằng Duy- Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Thành cho biết, diện tích cây trồng năm nay bị nhiễm sâu bệnh cao hơn năm trước nhưng nhờ sự chủ động, ứng phó, xử lý kịp thời của ngành chức năng và nông dân nên mức độ thiệt hại do sâu, bệnh gây ra không nhiều.

HOÀNG THI


 
Liên kết hữu ích