BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành, Dương Minh Châu: Hiệp thương lần thứ hai giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Cập nhật ngày: 20/03/2016 - 09:30

* Tại huyện Dương Minh Châu, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do UB.MTTQ huyện trình.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 2 của huyện Dương Minh Châu.

Theo báo cáo, tổng số người được giới thiệu ứng cử theo danh sách sơ bộ là 57 người (giảm 1 người so với hiệp thương lần thứ nhất). Trong đó đại biểu nữ là 22 người, đạt 100% so với lần hiệp thương thứ nhất, người dưới 35 tuổi là 9 người, ngoài Đảng 6 người, tái cử 12 người, đại biểu nằm trong tổ chức chính trị là 18 người, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội 7 người, cơ quan nhà nước 20 người, lực lượng vũ trang 2 người, đơn vị sự nghiệp 4 người, tổ chức kinh tế có 3 người, tôn giáo 2 người và đại biểu dân tộc 1 người.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ gút danh sách đại biểu ứng cử chính thức còn 53 người. Tổng số đại biểu được bầu chính thức là 32 người.

* Theo UB.MTTQ huyện Châu Thành, trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận danh sách sơ bộ.

Ban Thường trực UB. MTTQ huyện Châu Thành chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Kết quả, đại biểu đã nhất trí danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 60 người, theo cơ cấu, thành phần gồm: Tổ chức chính trị có 14 đại biểu; tổ chức xã hội 14 đại biểu; lực lượng vũ trang 2 đại biểu; cơ quan nhà nước 20 đại biểu; tổ chức kinh tế 6 đại biểu; tôn giáo 2 đại biểu; dân tộc 2 đại biểu.

Về cơ cấu nữ có 27 đại biểu, chiếm tỷ lệ 45%; trẻn dưới 35 tuổi 16 đại biểu, chiếm 26,66%; tái cử 19 đại biểu, chiếm 54,28%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong thời gian từ ngày 20.3 đến 12.4. 2016.

HT-Trúc Linh