BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Giải ngân vốn cho hội viên nông dân

Cập nhật ngày: 20/03/2015 - 04:05

 

Nông dân nhận vốn vay.

Tổng nguồn vốn cho 2 xã là 800 triệu đồng, trong đó xã Thanh Điền có 26 hộ được vay với tổng tiền 500 triệu đồng cho dự án sản xuất cây lúa năng suất chất lượng cao; xã Long Vĩnh có 19 hộ vay số tiền 300 triệu đồng với dự án trống ớt. Thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 0,7%/tháng.

Nguồn vốn này sẽ giúp hội viên nông dân có mục tiêu sản xuất, cải thiện đời sống và góp một phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Được biết từ đầu năm đến nay, Hội nông dân huyện Châu Thành đã giải ngân được số tiền 1.691.800 đồng cho 175 hộ nông dân ở các xã Đồng Khởi, Thành Long, An Bình, Thanh Điền và Long Vĩnh vay.

Duy Thức