BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Giám sát công tác cấp mới, cấp đổi quyền sử dụng đất trùng thửa, sai thửa

Cập nhật ngày: 05/05/2015 - 06:33

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh- chi nhánh Châu Thành cho biết: Đến năm 2013 tổng số thửa đất trên địa bàn huyện chưa được cấp giấy là 9.794 thửa, với tổng diện tích 2.817ha.

Tuy nhiên, sau khi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành tiến hành hỗ trợ các xã kiểm tra xét cấp từng thửa, từng hồ sơ cấp giấy thì đến nay tổng số thửa xét cấp là 9.746 thửa, với tổng diện tích 2.784 ha. Trong đó tổng số thửa đủ điều kiện cấp là 3.823 thửa với diện tích 929ha; tổng số thửa không đủ điều kiện là 5.923 thửa, với diện tích 1.855ha.

Theo lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành, một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng hồ sơ trùng thửa như hiện nay trên địa bàn huyện là do trước đây, vào giai đoạn 1993-2000 có chủ trương cấp giấy đại trà, người dân chỉ cần kê đăng ký, chỉ vị trí thửa đất đăng ký; trong khi đó cán bộ địa chính không kiểm tra thực tế đối chiếu với bản đồ nên việc nhận dạng thửa đất trên bản đồ sai, dẫn đến cấp sai vị trí thửa đất hoặc cấp trùng thửa đất.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác giải quyết các hồ sơ cấp mới, cấp đổi quyền sử dụng đất trùng thửa, sai thửa trên địa bàn huyện. Đoàn đề nghị Phòng Tài nguyên môi trường huyện và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Thành cần có những giải pháp cụ thể, để công tác giải quyết hồ sơ cấp mới, cấp đổi quyền sử dụng đất trùng thửa, sai thửa trên địa bàn huyện đạt được kết quả khả quan hơn.

Mỹ Uyên