Châu Thành: Giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương

Cập nhật ngày: 01/02/2013 - 06:11

(BTNO)- UBND huyện Châu Thành vừa tổng kết công tác Quốc phòng – Địa phương, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng - An ninh (QP-ĐP, DQTV và GDQP-AN) năm 2012.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác QP-ĐP, DQTV và GDQP-AN năm 2012.

Năm 2012 tiếp tục là một năm thành công của huyện Châu Thành trong việc giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương. Trong đó, huyện đã tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở cơ sở với nhiều hoạt động như: quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ trình cấp trên thẩm định; xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với 2.360 người, đạt 1,79% so với dân số của huyện; tuyển chọn 260 thanh niên nhập ngũ; cử 30 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn tham gia tập huấn công tác huấn luyện; cử 77 cán bộ dân quân tự vệ huấn luyện trong 4 ngày; tổ chức Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng cho 386 chiến sĩ tham gia; cử 18 vận động viên tham gia Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh; dạy môn GDQP-AN cho 562 em học sinh lớp 12, 1.431 em học sinh lớp 10 và 11; tổ chức sinh hoạt, nói chuyện thời sự trong nhân dân được 185 buổi với 10.200 lượt người tham gia…

Ngoài, ra, huyện còn vận động các lực lượng đi làm công tác dân vận  và đã giúp cho nhân dân được 4.159 ngày công lao động thu hoạch mùa màng, sửa chữa 26 căn nhà cho các gia đình chính sách neo đơn, phát quang 3.630m đường giao thông nông thôn, lắp đặt 20 cống thoát nước, đào đắp 11.500m đường liên ấp, liên xã, nạo vét 1.350m kênh mương nội đồng. Thông qua những hoạt động trên, công tác an ninh, quốc phòng ở địa phương ngày càng chất lượng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ tổng kết, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong công tác QP-ĐP, DQTV và GDQP-AN năm 2012.

HT