BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng

Cập nhật ngày: 16/10/2013 - 05:47

(BTNO)- Sáng 15.10, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2013).

Cách đây 65 năm, giữa lúc toàn Đảng, toàn dân đang tập trung cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, ngày 16.10.1948, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.

Biểu dương các cá nhân thuộc UBKT Đảng ủy cơ sở có thời gian công tác 10 năm trong ngành Kiểm tra Đảng.

Tại Châu Thành, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 1977-1979 đã bầu ra Ban Kiểm tra Huyện ủy, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy ngày nay . Quá trình xây dựng và phát triển, UBKT các cấp trong huyện không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được các cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả. UBKT từ huyện đến các xã, thị trấn đã tập trung kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần ổn định tình hình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Dịp này, UBKT Huyện ủy Châu Thành đã biểu dương 4 cá nhân có thời gian công tác từ 10 năm trở lên trong ngành Kiểm tra Đảng.

Mỹ Uyên