BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Kinh tế tăng bình quân hằng năm 9,17%

Cập nhật ngày: 23/07/2015 - 04:50

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đặng Thanh Hải cho biết, trong toàn nhiệm kỳ (2010 – 2015) có 19/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu (giá năm 2010) tăng bình quân hằng năm 9,17% (nghị quyết 8% trở lên). Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hằng năm 5,98% (nghị quyết 5,32% trở lên);

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân hằng năm 14,97% (nghị quyết 13% trở lên), toàn huyện có 1 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp với 392 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ tăng bình quân hằng năm 7,05% (nghị quyết 5,85%), toàn huyện có 5.054 hộ đăng ký kinh doanh, số vốn hơn 473 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011- 2015 hơn 424 tỷ đồng, tốc độ thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 6,87%; chi ngân sách đảm bảo đáp ứng yêu cầu, trong đó ưu tiên chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội, tổng chi giai đoạn 2011- 2015 gần 2.180 tỷ đồng, tốc độ chi hằng năm tăng 8,53%. 

Cũng trong 5 năm, toàn huyện đã vận động, trích ngân sách xây tặng 239 căn nhà tình nghĩa, 994 căn nhà đại đoàn kết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,7%, đến cuối nhiệm kỳ, hộ nghèo còn 1,95%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (nghị quyết 2,2%).

Tuy nhiên, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015 cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế, như kinh tế tăng trưởng nhưng chưa thật bền vững; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013, 2014 không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra...

Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước còn có mặt tồn tại, yếu kém trên lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức còn có những hạn chế, vẫn còn tình trạng hụt hẫng, thiếu cán bộ bố trí khi có yêu cầu, nhất là ở xã, thị trấn...

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đề nghị Đại hội thảo luận, đánh giá sâu về thành tựu cũng như những hạn chế, yếu kém, nhất là làm rõ nguyên nhân chủ quan của các mặt hạn chế trong từng lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh uỷ  nhấn mạnh, Châu Thành là huyện nông nghiệp, do đó Đại hội cần đề ra các giải pháp để thực hiện tốt việc cơ cấu lại lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện tốt mô hình cánh đồng lớn, mô hình liên kết “4 nhà”, củng cố và phát triển ngành chuyên canh rau an toàn, vùng lúa chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông cho rằng, Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng, tình hình của Đảng bộ hiện nay, xác định rõ đâu là khâu yếu nhất để đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội  chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là tổ chức đảng ở 6 xã biên giới; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hệ thống chính trị, mọi hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị phải hướng mạnh về cơ sở.

Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc vào ngày 24.7.

Đặng Hoàng Thái