Châu Thành: Làm tốt công tác quản lý hộ tịch

Cập nhật ngày: 21/02/2012 - 11:59

(BTNO)- Sáng 21.2.2012, huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. Ông Nguyễn Anh Tắc - Phó giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã đến dự.

Khen thưởng cho các tập thể

Báo cáo tại hội nghị, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành cho biết: Từ năm 1987 đến năm 2010, trên địa bàn huyện có tổng số 732 quyển số kép đăng ký khai sinh, 984 quyển sổ kép đăng ký kết hôn, 340 quyển số kép đăng ký khai tử. Nhìn chung, trong thời gian qua, công tác quản lý hộ tịch và các công tác quản lý nhà nước khác trên địa bàn huyện được thực hiện tương đối tốt, ngành Tư pháp huyện luôn có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan liên quan. Đến nay trên địa bàn huyện có 31 công chức tư pháp hộ tịch, trong đó cấp huyện có 3 công chức tư pháp, 1 công chức chuyên trách công tác hộ tịch, cấp xã có 27 công chức tư pháp hộ tịch.

Tuy nhiên công tác quản lý hộ tịch tại địa phương vẫn chưa thuận lợi do việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện chưa được triển khai nên việc sử dụng cơ sở dữ liệu về hộ tịch còn gặp nhiều khó khăn…

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành xuất sắc trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch.

Duy Thức