BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Nâng cao chất lượng hoạt động Ban giám sát đầu tư cộng đồng

Cập nhật ngày: 01/10/2014 - 06:12

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện MTTQ huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong 9 tháng đầu năm 2014 và một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

9 tháng qua, Ban giám sát đầu tư cộng đồng của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức giám sát được 55 dự án, bao gồm các công trình: đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế xã, trụ sở làm việc, nhà đại đoàn kết…

Qua giám sát, đa số các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công đều thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Sau khi nhiệm thu đưa vào sử dụng, nhìn chung các công trình được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, công tác giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng vẫn còn một số hạn chế, hoạt động của ban còn lúng túng, trong quá trình hoạt động vẫn còn tâm lý nể nang, ngại va chạm, chưa đi sâu, đi sát thực tế công việc; quá trình giám sát có khi chưa chú ý quan sát đầy đủ các khâu, các công đoạn của công trình, chưa khuyến khích được sự tham gia giám sát của nhân dân; một số nơi chưa nhận thức được vai trò của công tác giám sát đầu tư cộng đồng và coi đây là công việc của khối Mặt trận…

Các đại biểu cũng đã nghe đại diện Ban giám sát của các xã Thái Bình, An Bình và Thanh Điền chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của ban trong thời gian qua; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm giúp cho công tác của Ban giám sát đầu tư cộng đồng của các xã, thị trấn trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Mỹ Uyên