Châu Thành: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) 

Cập nhật ngày: 14/03/2019 - 16:25

BTNO - Sáng 14.3, UB.MTTQVN huyện Châu Thành phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và chuyên đề năm 2019.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Tham gia hội nghị có trên 150 đại biểu là chức việc các Ban cai quản họ đạo, tổ nghi lễ; thành viên Ban hành giáo, tu sĩ nam nữ; các thành viên Ban trụ trì chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường không phải chức sắc; già làng, trưởng ấp, người tiêu biểu trong các dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành truyền đạt những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, như: Kết luận số 37 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36 về về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, các đại biểu còn được học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Gia Hân