Châu Thành: Sơ kết 3 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật ngày: 30/10/2013 - 10:26
Qua 3 năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Châu Thành đã trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ công chức và nhân dân.

Trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH

(BTNO)- Theo Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Châu Thành, qua 3 năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Châu Thành đã trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân.

Cuộc vận động xây dựng xã, thị trấn; ấp, khu phố văn hóa; gia đình văn hóa, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh; chợ vệ sinh trật tự an toàn; cuộc vận động xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội… được huyện triển khai thực hiện tốt. Đến nay toàn huyện có 6/15 xã, thị trấn đạt chuẩn xã văn hóa; 69/75 ấp, khu phố văn hóa; 47/49 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Châu Thành vẫn còn gặp một số khó khăn, như: sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn thiếu đồng bộ; một số cơ sở xây dựng phong trào còn mang tính hình thức, nhiều quy định đã ban hành nhưng chưa thực hiện nghiêm túc; phong trào ở một số địa phương còn chạy theo số lượng, chất lượng chưa đạt yêu cầu, có biểu hiện “bệnh thành tích” trong cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư…

Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Châu Thành vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện, giai đoạn 2011-2013.

Tại buổi lễ sơ kết 3 năm thực hiện phong trào, được tổ chức vào sáng 29.10 vừa qua, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện phong trào.

Mỹ Uyên


Liên kết hữu ích